Trang chủ
Văn bản của UBND TP Bắc Giang
CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020

Công văn 206/SGDĐT - VP V/v kế hoạch điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020

Đăng bình luận