Trang chủ
Văn bản của HĐND, UBND tỉnh
Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm học 2014 - 2015 09/2014/NQ-HĐND

Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm học 2014 - 2015 09/2014/NQ-HĐND

 

Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm học 2014 - 2015

 
File đính kèm : 09.2014-nq-hdnd.pdf

Đăng bình luận