Trang chủ
Tin nhà trường
TỔNG HỢP CÁC LỖI VI PHẠM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

TỔNG HỢP CÁC LỖI VI PHẠM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

CÁC LỖI VI PHẠM TẬP TRUNG CHỦ YẾU:

1. Lỗi đi học muộn buổi sáng.

2. Lỗi đi học muộn buổi chiều.

3. Lỗi mất trật tự trong giờ học.

4. Lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

5. Lỗi vi phạm quy chế thi.

6. Lỗi tô son, ăn mặc không đúng quy định.

Đăng bình luận