Trang chủ
Tin nhà trường
THPT NGÔ SĨ LIÊN - VƯƠN LÊN MẠNH MẼ ĐỂ TRỞ THÀNH TRƯỜNG THPT CHẤT LƯỢNG CAO TOÀN QUỐC!

THPT NGÔ SĨ LIÊN - VƯƠN LÊN MẠNH MẼ ĐỂ TRỞ THÀNH TRƯỜNG THPT CHẤT LƯỢNG CAO TOÀN QUỐC!

        Trường THPT Ngô Sĩ Liên tỉnh Bắc Giang là đơn vị tiêu biểu của ngành giáo dục cả nước.  Chất lượng giáo dục của  trường được khẳng  định một cách toàn diện trên các mặt giáo dục.  Trường THPT Ngô Sĩ Liên tỉnh Bắc Giang  là niềm vinh dự rất đỗi  tự hào và đáng kích lệ đối với  các thế hệ nhà giáo,  cán bộ công nhân viên và toàn  thể các thế hệ học sinh nhà trường trong suốt 72 năm xây dựng và  trưởng thành.

           

            Phát huy truyền thống “Yêu nước - Ham học - Năng động - Sáng tạo”, cùng với toàn Ngành Giáo dục, trường THPT Ngô Sĩ Liên đang vững vàng những bước đi tự tin trên con đường đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Trải qua 05 năm thực hiện Nghị quyết, nhà trường đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trên nhiều  lĩnh vực.

            Trường THPT Ngô Sĩ Liên đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trường THPT Ngô Sĩ Liên đã không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

           

Kết quả nổi bật trong 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI):

1. Chất lượng giáo dục của nhà trường hiện dẫn đầu bậc THPT toàn tỉnh; liên tục nhiều năm đứng trong tốp 200 trường có điểm bình quân thi đại học cao nhất cả nước. Năm học 2017-2018, nhà trường có tỉ lệ đỗ đại học nguyện vọng 1 đạt 96,81%; dẫn đầu khối THPT về điểm bình quân thi   THPT quốc gia và thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh.

2. Nhà trường đạt được 70 giải trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia. Số lượng và chất lượng giải HSG văn hóa không ngừng tăng lên, đã đạt trên 300 giải HSG văn hóa cấp tỉnh và cấp quốc gia.

3. Công tác nghiên cứu khoa học: Nhà trường đã có 30 cán bộ, giáo viên bảo vệ thành công đề tài khoa học, công nghệ cấp ngành và cấp tỉnh, nhà trường trở thành một điển hình tiên tiến, một đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về công tác nghiên cứu khoa học.

4. Nhà trường đã đạt 80 giải trong các cuộc thi: Dạy học theo chủ đề tích hợp, Vận dụng kiến thức liên môn vào tình huống thực tiễn, Thí nghiệm thực hành, Thể dục thể thao, An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp tỉnh, cấp quốc gia; trong đó có 21 giải cấp quốc gia.

5. Công tác xây dựng trường điển hình trong dạy học Ngoại ngữ: Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuẩn hóa đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp GV theo khung năng lực ngoại ngữ. Duy trì hoạt động xây dựng môi trường ngoại ngữ; quản lý tốt dạy học tiếng Anh tăng cường có yếu tố nước ngoài.

            Đóng góp vẻ vang của trường THPT Ngô Sĩ Liên tỉnh Bắc Giang trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần to lớn làm giầu về trí tuệ cho Tổ quốc. Trường THPT Ngô Sĩ Liên tỉnh Bắc Giang quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, phấn đấu vươn lên trở thành trường THPT có thương hiệu mạnh trong toàn quốc, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và cả nước, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

            Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 36 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018), Ban Giám hiệu trường THPT Ngô Sĩ Liên xin kính chúc các thế hệ thầy giáo, cô giáo của trường thành công hơn nữa trong nhiệm vụ bồi dưỡng thế hệ trẻ, làm vẻ vang  sự nghiệp  giáo dục Việt Nam.

Đăng bình luận