Trang chủ
Tin nhà trường
THÔNG BÁO MỜI HỌP CHA, MẸ HỌC SINH KHỐI 10, 11 CUỐI NĂM HỌC 2018 - 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP CHA, MẸ HỌC SINH KHỐI 10, 11 CUỐI NĂM HỌC 2018 - 2019

Trường THPT Ngô Sĩ Liên tổ chức phiên họp với Cha, Mẹ học sinh cuối năm để thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh năm học 2018 – 2019; Bàn các giải pháp phối hợp quản lý học sinh nghỉ hè tại địa phương. Đồng thời thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của nhà trường và các định hướng giáo dục đào tạo năm học 2019 – 2020.

Để cuộc họp đạt kết quả, hoàn thành mục tiêu đề ra như trên, nhà trường trân trọng kính mời các bậc cha, mẹ học sinh (CMHS) đến họp và chuẩn bị ý kiến đóng góp xây dựng.

 Đề nghị CMHS sắp xếp thời gian, đến họp đúng giờ và đúng thành phần.

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Tại phòng học.

Trân trọng!

Đăng bình luận