Trang chủ
Tin nhà trường
THAM LUẬN Kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong trường THPT Ngô Sĩ Liên

THAM LUẬN Kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong trường THPT Ngô Sĩ Liên

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo trình tại hội nghị. Được sự cho phép của Ban Tổ chức Hội nghị, thay mặt Đảng bộ trường THPT Ngô Sĩ Liên, tôi xin phát biểu ý kiến làm sâu sắc thêm các nội dung trong báo cáo.

Kính thưa Hội nghị!

 Trường THPT Ngô Sĩ Liên được thành lập năm 1946 theo Quyết định số 134/QĐ-UB của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Trong nhiều năm qua, nhà trường luôn đạt danh hiệu Tập thể Tiên tiến, Tiên tiến Xuất sắc và dẫn đầu bậc THPT toàn tỉnh, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, Hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba và danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kì đổi mới; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc. Nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia. Phát huy truyền thống “Yêu nước - Ham học - Năng động - Sáng tạo”, cùng với toàn Ngành Giáo dục, trường THPT Ngô Sĩ Liên đang vững vàng những bước đi tự tin trên con đường đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Trải qua 05 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tập thể CB,GV,NV và HS nhà trường lập được thành tích xuất sắc trên nhiều  lĩnh vực.

Trong năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ trường THPT Ngô Sĩ Liên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện các nhiệm vụ giáo dục và đạt được những kết quả, thành tựu nổi bật như sau:

Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI):

Chất lượng giáo dục của nhà trường hiện dẫn đầu bậc THPT toàn tỉnh; liên tục nhiều năm đứng trong tốp 200 trường có điểm bình quân thi đại học cao nhất cả nước. Năm học 2017-2018, nhà trường có tỉ lệ đỗ đại học nguyện vọng 1 đạt 96,81%; dẫn đầu khối THPT về điểm bình quân thi THPT quốc gia và thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh.

Trong năm học 2018-2019, Trong các cuộc thi: Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, trường THPT Ngô Sĩ Liên đã tích cực tham gia và đạt 4 giải (1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích); Trong cuộc thi Khoa học cấp tỉnh năm học 2018-2019, nhà trường đã đạt 2 giải Nhất và 2 giải KK do Sở Giáo dục cà Đào tạo Bắc Giang tổ chức tại trường THPT Giáp Hải; Có 02 Dự án tham dự cuộc thi Khoa học cấp quốc gia; Thi sáng tạo TTNNĐ quốc gia: 1 giải Ba; Thi Ý tưởng Thanh niên khởi nghiệp tỉnh: 1 giải Ba; Hội khỏe Phù Đổng: Môn Bơi lội đạt 4 giải (3 Nhất, 1 Nhì); Môn Cầu lông: 1 Nhì; Thi tiếng Hát Nhà giáo: 1 giải Nhất toàn đoàn.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 29, Nhà trường đạt được 74 giải trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia. Số lượng và chất lượng giải HSG văn hóa không ngừng tăng lên, đã đạt trên 300 giải HSG văn hóa cấp tỉnh và cấp quốc gia. Trong các cuộc thi: Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Sáng tạo kỹ thuật  và thi Ý tưởng sáng tạo trên Báo Bắc Giang, trường THPT Ngô Sĩ Liên đã tích cực tham gia và đạt 9 giải (3 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích). Nhà trường đã đạt 80 giải trong các cuộc thi: Dạy học theo chủ đề tích hợp, Vận dụng kiến thức liên môn vào tình huống thực tiễn, Thí nghiệm thực hành, Thể dục thể thao, An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp tỉnh, cấp quốc gia; trong đó có 21 giải cấp quốc gia. Nhà trường đã có nhiều cán bộ, giáo viên bảo vệ thành công đề tài khoa học, công nghệ cấp ngành và cấp tỉnh, nhà trường trở thành một điển hình tiên tiến, là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về công tác nghiên cứu khoa học.

Đảng ủy đã chỉ đạo nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, đổi mới PPDH, sinh hoạt chuyên môn theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Áp dụng những yếu tố tích cực của các mô hình giáo dục tiên tiến, các PPDH tích cực của một số nước có nền giáo dục phát triển để nâng cao hiệu quả giờ học.

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh: Tăng cường Toán - Anh cho 100% các khối lớp để tận dụng cơ hội cạnh tranh đồng thời phát huy thế mạnh các môn Lý - Hóa - Sinh. Triển khai thực hiện có hiệu quả trường điển hình về dạy học ngoại ngữ; 100% học sinh khối 10 và khối 11 được học tăng cường tiếng Anh với người nước ngoài. Tăng cường nguồn lực nâng cao chất lượng Dạy và Học tiếng Anh. Các giáo viên tiếng Anh đã được bồi dưỡng về các kỹ năng, phương pháp tiếp cận trong giảng dạy mới đồng thời nâng cao năng lực sử dung ngôn ngữ trên lớp, qua đó giúp cải thiện kết quả học tập của học sinh.  Triển khai cuộc thi hùng biện tiếng Anh trong học sinh toàn trường, tạo môi trường ngoại ngữ nhằm giúp các em có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau. Tổ chức thành công ngày hội “Liên hoan Tài năng Olypic tiếng Anh” cấp tỉnh. Kết quả đạt giải Nhất toàn đoàn.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng: Đảng bộ đã triển khai kịp thời nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết và chỉ thị khác của Đảng, của nhà nước và cấp trên. Triển khai nghiêm túc việc xây dựng chương trình hành động cách mạng phù hợp với tình hình nhiệm vụ của nhà trường. Đảng bộ đã tổ chức nghiêm túc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong trường. Đảng ủy tiếp tục triển khai thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong đảng viên, cán bộ, giáo viên, học sinh; được lồng ghép vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong chương trình công tác của các tổ chức Đảng, các tổ chức Đoàn thể. Tạo được sự chuyển biến  định về nhận thức và hành động của Đảng viên, cán bộ, giáo viên, học sinh.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng;nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Chủ động phối hợp với các ngành trong công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển GD&ĐT trên địa bàn. Thực hiện sự lãnh đạo thống nhất trong Đảng bộ, BGH, các tổ chức đoàn thể. Đảng bộ đã tổ chức nghiêm túc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong trường. Chỉ đạo cấp uỷ Đảng thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc của cấp uỷ gắn với củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy ở cơ sở nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ thực hiện đúng quy trình công tác tuyển dụng, quy hoạch cán bộ, đề bạt và giải quyết các chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đúng quy định của Nhà nước ban hành.

 Lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng: Coi trọng công tác kiểm tra, xây dựng kế hoạch kiểm tra cho năm. Đảng ủy kiểm tra 1 chi bộ, giám sát 1 chi bộ; UBKT giám sát 1 chi bộ, kiểm tra 1 chi bộ; chỉ đạo 100% chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra; giám sát năm 2018. Các chi bộ đã kiểm tra 05 đảng viên và giám sát 07 đảng viên theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018. Kết quả: 05 chi bộ được đánh giá, xếp loại: 01 chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 04 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 70/70 đảng viên được đánh giá, phân loại: 12 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 57 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 đảng viên Không hoàn thành nhiệm vụ.

Có được kết quả như trên, trong thời gian qua, Đảng bộ trường THPT Ngô Sĩ Liên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Thành ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân TP Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang. Từ việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy trường THPT Ngô Sĩ Liên rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, tập thể cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nội bộ đảng; chú trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy đảng về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của các cấp ủy viên.

Thứ hai, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đảng bộ và nhà trường. Xác định rõ mối quan hệ trong giải quyết công việc giữa người đứng đầu với tập thể cấp ủy, đảng bộ và nhà trường.

Thứ ba,  thực hiện tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức. Đổi mới quy trình ra nghị quyết, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên và giáo viên.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đã đạt được trong năm 2018, Đảng ủy trường THPT Ngô Sĩ Liên đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như sau:

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Tập trung lãnh đạo bảo đảm tốt yêu cầu giáo dục toàn diện, thực hiện đổi mới giáo dục theo chỉ đạo của ngành. Tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn quốc gia. Tích cực bồi dưỡng HSG  khối 12 và tham gia kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh hàng năm được xếp hạng tốp 1 các trường THPT của toàn tỉnh. Duy trì tốt các hoạt động giáo dục đa dạng trong nhà trường, xây dựng nhà trường thực sự trở thành một trung tâm giáo dục có sức hút cao.

Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên, CBCNV. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không" gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Xác định rõ trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ; thực hiện giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên.

Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng: Quan tâm xây dựng đảng bộ cả về chính trị tư tưởng và tổ chức. Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng hàng tháng. Tích cực bồi dưỡng quần chúng tích cực thông qua các phong trào thi đua, giao việc và tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu rèn luyện trở thành đảng viên.

Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hằng ngày với đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh: gần dân, vì dân, tôn trọng dân. Thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ.

Kính thưa Hội nghị!

Trường THPT Ngô Sĩ Liên đã có những đóng góp vẻ vang trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần to lớn làm giầu về trí tuệ cho quê hương, cho Tổ quốc. Đảng ủy quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, phấn đấu vươn lên trở thành trường THPT có thương hiệu mạnh trong toàn quốc, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và cả nước, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

Trên đây là báo cáo tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở trường THPT Ngô Sĩ Liên. Một lần nữa, xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

File đính kèm :

Đăng bình luận