Trang chủ
Tin nhà trường
SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022 HỘI ĐỒNG THI THPT NGÔ SĨ LIÊN

SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022 HỘI ĐỒNG THI THPT NGÔ SĨ LIÊN

LƯU Ý: Khi đi thi Thí sinh KHÔNG CẦN mang CNND hay CCCD

File đính kèm :

Đăng bình luận