Trang chủ
Tin nhà trường
ĐIỂM THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020

ĐIỂM THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020

Bảng điểm thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 ngày thi 12 tháng 5 năm 2019.

File đính kèm : DIEM_DS THI THU TS10.pdf

Đăng bình luận