Trang chủ
Tin nhà trường
Chúc mừng các em HS K70 đạt điểm cao trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018! Chúc mừng và Cảm ơn các Thày, Cô giáo đã tận tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017 - 2018!

Chúc mừng các em HS K70 đạt điểm cao trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018! Chúc mừng và Cảm ơn các Thày, Cô giáo đã tận tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017 - 2018!


1. Em Nguyễn Minh Phương: Đạt 10 điểm GDCD;
2. Em Nguyễn Đào Hải Đăng: Đạt 9.75 điểm môn Hóa học (Cao nhất tỉnh BG);
3. Trương Thị Phương Anh: 9.75;
4. Hoàng Thị Mai Linh: 9.75;
5. Ngô Thị Mai Linh: 9.75;
6. Nguyễn Thị Ngọc Mai: 9.75;
7. Ngô Quỳnh Trang: 9.75;
8. Bùi Vũ Ngọc Mai: 9.75;
9. Đỗ Thị Ngọc: 9.75;
10. Nguyễn Thảo Diệp: 9.75.
11. Lương Thanh Hiếu: Đạt 26.6 điểm khối A.
12. Ngô Duy Khánh: Đạt 25.95 điểm khối A.
13. Nguyễn Tuấn Anh: Đạt 25.45 điểm khối A.
14.Lương Tiến Đạt: Đạt 25.35 điểm khối A.
15. Ngô Phương Thủy: Đạt 25.25 điểm khối A1.
16. Nguyễn Đào Hải Đăng: Đạt 25.6 điểm khối B.
17. Nguyễn Thảo Diệp: Đạt 25 điểm khối C.
18. Mai Hà Trang: Đạt 25 điểm khối C.
18. Ngô Phương Thủy: Đạt 24.5 điểm khối D.
19. Điểm TB khối A toàn trường: 18.26 điểm.
20. Điểm TB khối A1 toàn trường: 17.24 điểm.
21. Điểm TB khối B toàn trường: 16.75 điểm.
22. Điểm TB khối C toàn trường: 18.19 điểm.
23. Điểm TB khối D toàn trường: 17.99 điểm.
24. Điểm TB môn Toán toàn trường: 6.20 điểm.
25. Điểm TB môn Toán toàn trường: 6.20 điểm.
26. Điểm TB môn Văn toàn trường: 6.65 điểm.
27. Điểm TB môn Anh toàn trường: 5.14 điểm.
28. Điểm TB môn Lí toàn trường: 6.05 điểm.
29. Điểm TB môn Hóa toàn trường: 5.71 điểm.
30. Điểm TB môn Địa toàn trường: 6.49 điểm.
31. Điểm TB môn GDCD toàn trường: 8.20 điểm.
32. Điểm TB bài KHTN toàn trường: 5.44 điểm.
33. Điểm TB bài KHXH toàn trường: 6.41 điểm.
(Tiếp tục cập nhật sau.....)

File đính kèm :

Đăng bình luận