Trang chủ
Tin nhà trường
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện chủ đề năm học: “Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường lớp học; nâng cao đạo đức, lối sống của đội ngũ nhà giáo và HSSV; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục”. Trên cơ sở thực tiễn của đơn vị, nhà trường THPT Ngô Sĩ Liên xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp tập trung chỉ đạo trong Học kỳ II năm học 2017-2018 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành và các văn bản chỉ đạo của các cơ quan, ban ngành khác có liên quan. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đưa phong trào thi đua vào chiều sâu.

2. Tăng cường kỷ cương nền nếp, dân chủ trong nhà trường. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho HS. Thực hiện nghiêm đề án của tỉnh uỷ về GD lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên. Nâng cao vững chắc chất lượng GD toàn diện theo mô hình trường trọng điểm chất lượng cao, phấn đấu dạy thực chất, học thực chất , kiểm định chất lượng nghiêm túc khách quan. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vân động “Hai không” và cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đi đầu trong việc thực hiện đưa ứng dụng CNTT vào quản lí và đổi mới PP dạy học, đổi mới công tác quản lí tài chính, xây dựng nhà trường thân thiện, HS tích cực. Đặc biệt chú trọng GD lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc cho HS.

3. Duy trì và giữ vững trật tự, kỷ cương, nền nếp trong các hoạt động dạy và học, trong hoạt động tổ chức đời sống, lề lối làm việc của nhà trường. Phát huy tính tiền phong, nêu gương của Đảng viên, Đoàn viên giáo viên. Tăng cường và nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, CB, GV, NV và học sinh. Phối hợp tốt với Công đoàn trong việc động viên, khích lệ và thực hiện chế độ chính sách  đối với cán bộ, giáo viên.

4. Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia thi HSG các môn văn hóa cấp tỉnh và cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp quốc gia. Tổ chức rút kinh nghiệm việc hạy học phân hoá, dạy học tự chọn, ôn tập cho học sinh để chuẩn bị tốt cho  kỳ thi THPT quốc gia, tổ chức thi thử đại học cho học sinh toàn trường. Rà soát việc dạy học ứng dụng công nghệ, soạn, giảng giáo án điện tử, việc sử dụng thiết bị dạy học.

5. Tăng cường công tác xây dựng CSVC trường học, làm tốt vệ sinh môi trường, y tế học đường theo tiêu chí trường học thân thiện. Cơ sở vật chất được giao trách nhiệm quản lý tới từng cá nhân, tổ chức trong trường. Làm tốt công tác bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học, công tác quản lý tài chính, công tác xây dựng cơ bản.

6. Làm tốt việc thực hiện triển khai phối hợp ba môi trường giáo dục, thực hiện quản lý tài chính, xã hội hoá giáo dục theo đúng quy định.

7. Làm tốt công tác hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh khối 12. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao tỉ lệ đỗ đại học và thứ hạng trường trong bảng xếp hạng các trường THPT của Bộ GD&ĐT trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Mở các lớp học cho học sinh khối 12 có lực học tốt phấn đấu kết quả thi THPT quốc gia đạt  từ 27 điểm/3 môn trở lên.

8. Thực hiện và đánh giá tổng kết và bổ sung Tài liệu tự học để hoàn thiện hơn cho các năm học tiếp theo.

V. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không.

Trên đây là Báo cáo sơ kết học kỳ I và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017 – 2018 của trường THPT Ngô Sĩ Liên. Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí Lãnh đạo Sở và các phòng ban chức năng của Sở GD&ĐT Bắc Giang để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Đăng bình luận