Trang chủ
Tin giáo dục
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 về việc nghỉ lễ tết thì: người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

 

“a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

...

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

 ... 

3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.”

 

Theo quy định của pháp luật thì, người lao động được nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

File đính kèm :

Đăng bình luận