Trang chủ
Tin giáo dục
BÁO CÁO VỀ VIỆC CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

BÁO CÁO VỀ VIỆC CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

Thực hiện Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/ 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ GD&ĐT (gọi tắt là Quy chế thi); Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGD&ĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGD&ĐT ngày 28/02/2019 của Bộ GD&ĐT;

Thực hiện Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019; Công văn số 790/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019; Công văn số 279/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 29/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019;

Trường THPT Ngô Sĩ Liên trân trọng báo cáo với Đoàn công tác của Cục Quản lí Chất lượng Giáo dục về việc chuẩn bị các điều kiện thi THPT quốc gia năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

1. Khái quát thông tin của nhà trường năm học 2018 - 2019

- Đội ngũ: CBQL: 03, GV: 83, hành chính: 07; Đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 34, đang học thạc sĩ 05.

- Học sinh:1551 HS, khối 10: 542, khối 11: 500, khối 12: 509 HS.

- Thông tin về khối 12: Tổng số 509 HS 12.

          + Nữ: 319, Nam: 190 HS;

          + Con dân tộc: 1(12A5) + 1(12A6) + 1(12A7) +1 (12A9) = 4 HS;

          + HS đăng kí thi KHTN: 304, thi KHXH: 205 HS;

          + Chỉ xét TN: 1(12A10) + 5 (12A12) = 6 HS.

2. Việc ban hành văn bản triển khai thực hiện

Nhà trường đã ban hành: Kế hoạch số 146/KH-THPTNSL ngày 06 tháng 9 năm 2018 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường THPT Ngô Sĩ Liên; Kế hoạch 162/KH-THPTNSL ngày 11/9/2018 về triển khai và thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng GD; Kế hoạch số 159/KH-THPTNSL ngày 08/9/2018 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học; Kế hoạch 168/KH-THPTNSL ngày 11/9/2018 về việc triển khai dạy thêm học thêm lồng ghép ôn thi THPT quốc gia; Kế hoạch số 167/KH-THPTNSL ngày 11/9/2018 về việc tổ chức thi thử kì thi THPT quốc gia năm 2019; Kế hoạch số 13/KH-THPTNSL ngày 14/01/2019 về việc bồi dưỡng chuyên đề cho học sinh thi THPT quốc gia 2019; Kế hoạch số 47/KH-THPTNSL ngày 31/3/2019 về việc chuẩn bị hồ sơ thi THPT quốc gia, xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2019.

3. Việc triển khai nghiên cứu quy chế thi, quy chế tuyển sinh

- Nhà trường triển khai đến 100% giáo viên và học sinh thông qua các hình thức: chuyển tài liệu qua e-mail cá nhân của giáo viên; thông tin đến học sinh trong tiết chào cờ ngày 01/4/2019; thông tin đến giáo viên trong buổi họp hội đồng sư phạm 14h00 ngày 01/4/2019. Trong đó tập trung vào các nội dung: Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/ 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ GD&ĐT; Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGD&ĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGD&ĐT ngày 28/02/2019 của Bộ GD&ĐT . Nhà trường nhấn mạnh các điểm mới trong Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ GD&ĐT.

4. Việc triển khai cho học sinh đăng kí thi THPT quốc gia

- Nhà trường triển khai đến 100% học sinh khối 12 trong tiết chào cờ ngày 01/4/2019, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của kì thi, các điểm mới:

1. Thay đổi trọng số điểm trung bình các bài thi THPT quốc gia và điểm trung bình môn cả năm lớp 12 trong điểm xét tốt nghiệp: tỉ lệ 70% - 30% (rất quan trọng).

2. Nội dung đề thi cơ bản năm trong chương trình lớp 12.

3. Ngày thi THPT quốc gia 2019: từ 24/6/2019 đến hết ngày 27/6/2019 (14h ngày 24/6/2019, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có, nghe phổ biến quy chế thi).

4. Không mang điện thoại vào phòng thi và phòng chờ thi. Tuyệt đối tuân thủ các quy định về vật dụng được mang vào phòng thi để tránh các tình huống không mong muốn xảy ra.

5. Ghi đúng, đủ các thông tin. Đặc biệt tô đúng mã đề thi và số báo danh; các bài thi thành phần của bài tổ hợp phải cùng mã đề. Ví dụ: năm 2017, trong cùng một phòng thi, có 02 thí sinh cùng mã đề 401; trong đó có 01 thí sinh ghi nhầm từ mã đề 410 sang mã đề 401. Nếu không kiểm dò tốt dữ liệu quét thí sinh  sẽ chịu thiệt thòi.

6. Cán bộ coi thi trong phòng thi sẽ cho bắt thăm phương án phát đề.

7. Khi ký nộp bài thi, thí sinh phải kiểm tra kỹ các thông tin lần cuối.

8. Khi đăng kí dự thi, các em cần chuẩn bị đủ ảnh 4x6, đọc kỹ hướng dẫn ghi phiếu, nên phô tô phiếu đăng kí để ghi nháp; khi đăng nhập nếu xảy ra trường hợp trùng số CMND thì báo lại ngay cho GVCN để có biện pháp xử lý kịp thời.

9. Lập cho cá nhân hòm thư điện tử (đặc biệt phải nhớ mật khẩu; không cho người khác biết mật khẩu để đề phòng cá nhân khác thay đổi nguyện vọng không theo ý muốn); giữ số điện thoại ổn định trong thời gian dài (sau khi kết thúc các đợt tuyển sinh đại học).

10. Giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng: thí sinh hết sức lưu tâm. trên cơ sở năng lực cá nhân, sở thích cá nhân, tổ hợp môn của trường đại học tuyển sinh, kết quả điểm thi, thứ hạng các trường, thí inh điều chỉnh thứ tự ưu tiên các nguyện vọng hoặc bổ sung các nguyện vọng. Có 2 cách điều chỉnh nguyện vọng: trực tuyến hoặc bằng phiếu. Lời khuyên: thí sinh nên chọn cho mình 3 nhóm nguyện vọng (nhóm NV trên khả năng của mình nhưng thích/nhóm NV phù hợp với năng lực và sở thích/nhóm NV dưới năng lực nhưng không thích) để đảm bảo cơ hội trúng tuyển. không nên chọn quá nhiều nguyện vọng (chọn không có phân tích, đánh giá; chọn theo số đông, chọn theo bạn bè; chọn cho xong,...).

11. Nên chọn nghề/ngành trên cơ sở phù hợp nghề, sở thích, năng lực cá nhân, khí chất, kết quả học tập, kết quả thi, xu hướng việc làm, nhu cầu việc làm của địa phương, khu vực, quốc gia rồi mới chon trường. Ví dụ: ngành quản trị kinh doanh có rẩt nhiều trường đào tạo; nghề du lịch cần cá nhân có khí chất hướng ngoại, sức khỏe tốt; nghề cntt cần có tư duy logic, sáng tạo...

12. Trang tuyển sinh chính thức của Bộ GD&ĐT để lấy thông tin có địa chỉ theo đường link sau: http://thituyensinh.vn

- Các mốc thời gian chi tiết được ban hành trong Kế hoạch số 47/KH-THPTNSL ngày 31/3/2019 về việc chuẩn bị hồ sơ thi THPT quốc gia, xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2019.

5. Việc tổ chức thi thử kì thi THPT quốc gia

- Nhà trường đã tổ chức 03 đợt thi thử kì thi THPT quốc gia cho học sinh khối 12 (lần thứ 3 thi ngày 30,31/3 theo Công văn 165/CV-SGD&ĐT-GDTrH ngày 01/3/2019). Trong đó lần thi thử số 2, 3 nhà trường tiến hành phân tích (tham khảo) khả năng đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là thông tin quan trọng giúp HS và gia đình có được định hướng tốt cho việc ôn tập và đăng kí thi THPT quốc gia.

6. Việc tiếp tục tổ chức ôn tập thi THPT quốc gia cho học sinh khối 12

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 848/SGD&ĐT–GDTrH ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018 – 2019; Công văn 876/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giao dục năm học 2018-2019, trường THPT Ngô Sĩ Liên tiếp tục triển khai việc giảng dạy, ôn tập theo đúng quy định. Trong tháng 4, bên cạnh việc hoàn thành chương trình, ôn tập, triển khai thi kết thúc học kì 2, nhà trường tập trung chỉ đạo công tác làm hồ sơ thi THPT quốc gia đối với học sinh 12 đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định.

7. Công tác chuẩn bị khác để phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2019

- Chuẩn bị phòng đựng đề thi, bài thi: Lắp camera, mua bộ lưu điện, tủ đựng đề thi, bài thi, giường ngủ cho công an và Phó Trưởng điểm thi (Thư kí điểm thi) của Đại học về coi thi.

- Chuẩn bị văn phòng phẩm, cơ sở vật chất phòng thi, phòng chờ thi, máy phát điện; gửi công văn phối hợp với điện lực và công an thành phố; báo cáo với Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia của thành phố; lên phương án đảm bảo an ninh cho kỳ thi.

- Lên phương án, liên hệ với Nhà khách UBND tỉnh Bắc Giang để đặt chỗ ăn, ở cho cán bộ coi thi đảm bảo an toàn về con người, thực phẩm, giao thông; Họp cha mẹ học sinh khối 12 để thông báo và phối hợp giáo dục, động viên, tư vấn cho học sinh lớp 12.

- Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền tới học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội; đặc biệt tới các thí sinh tự do (đối tượng này phân bố rời rạc trên địa bàn).

- Tiếp tục tập huấn rèn các kỹ thuật phục vụ kì thi (Cách dán niêm phong bằng nhãn niêm phong và băng dính, phát đề, thu đề, xử lí tình huống thi,...).

Trên đây là Báo cáo về việc chuẩn bị các điều kiện thi THPT quốc gia năm 2019 của trường THPT Ngô Sĩ Liên tỉnh Bắc Giang. Với sự chỉ đạo sát sao, tích cực của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT cùng với quyết tâm cao của cán bộ, giáo viên, học sinh và CMHS, trường THPT Ngô Sĩ Liên tin tưởng sẽ hoàn thành tốt Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 và những năm tiếp theo./.

Đăng bình luận