Trang chủ
Tin đoàn TNCS Hồ Chí Minh
BÀI PHÁT BIỂU CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG TẠI ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2014 - 2015

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG TẠI ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2014 - 2015

Đến dự Đại hội đoàn trường THPT Ngô Sĩ Liên nhiệm kỳ 2014 - 2015 Thầy Hiệu Trưởng - Lưu Hải An có bài phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đăng bình luận