Trang chủ
Thông báo
MẪU ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LẠO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 - 2019

MẪU ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LẠO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 - 2019

Kính gửi toàn thể các đồng chí trong Liên tịch và Hội đồng Sư phạm nhà trường!
1. Năm học 2018 - 2019, Bộ GD&ĐT đã ban hành các Thông tư mới về đánh giá Chuẩn HT, PHT và Chuẩn GV. Đề nghị các đồng chí lưu tâm để thực hiện theo văn bản hướng dẫn mới.
2. Đề nghị bộ phận văn thư và HĐ thi đua khen thưởng cập nhật các biểu mẫu mới để hoàn thiện và gửi về Sở đúng thời hạn (Tránh để THPT NSL bị trừ điểm thi đua do không nộp đúng hạn).
3. Lưu ý sưu tầm và tổng hợp các minh chứng kèm theo; Phướng thức tổng hợp kết quả đánh giá phải hiệu quả, nhanh gọn, chính xác, tăng cường ứng dụng CNTT trong tổng hợp.
Trân trọng cám ơn các đồng chí!

Đăng bình luận