Trang chủ
Thi - Tôi tài giỏi bạn cũng thế
CÁC BÀI TOÁN VẬT LÝ LUYỆN HSG

CÁC BÀI TOÁN VẬT LÝ LUYỆN HSG

P1. Hai vật A, B có cùng khối lượng m được nối với nhau bằng một lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng k. Hệ số ma sát trượt giữa mỗi vật và mặt sàn  là m. Lực ma sát nghỉ cực đại tác dụng lên mỗi vật có cường độ là 3mmg/2. Lò xo ở trạng thái tự nhiên.

Lúc đầu người ta kéo A bằng một lực có phương nằm ngang, độ lớn F = 2mmg, đến khi  B bắt đầu chuyển động thì điều chỉnh độ lớn của lực F sao cho A luôn chuyển động với vận tốc không đổi.

1)    Viết phương trình chuyển động của vật A và vật B.

2)    Vẽ đồ thị biểu diễn sự  phụ thuộc vận tốc của vật B đối với mặt sàn  theo thời gian.

P2. Hai quả nặng M và N, được coi như hai chất điểm, có các khối lượng tương ứng là m1 và m2. Chúng được nối với nhau bằng một lò xo có độ cứng k2, và nối với hai điểm cố định P, Q bằng hai lò xo  có cùng độ cứng k1 như trên hình vẽ. Các quả nặng có thể trượt không ma sát trên một trục nằm ngang. Ta gọi x và y là các độ dời khỏi vị trí cân bằng lần lượt của quả nặng M và N.

      1) Giả sử các quả nặng lệch khỏi vị trí cân bằng của chúng.

        a) Hãy viết phương trình động lực học mô tả chuyển động của các quả nặng.

        b) Xác định các tần số đặc trưng của hệ.

        c) Tìm biểu thức x(t) và y(t) cho độ dời của các quả nặng theo thời gian.

      2) Giả sử m1 = m2 = m. Cho một ngoại lực điều hoà F = F0cosWt hướng theo trục, tác dụng lên N. Giả thiết có một lực ma sát nhỏ tác dụng lên các quả nặng, sao cho sau một giai đoạn chuyển tiếp kể từ khi lực điều hoà bắt đầu tác dụng, hệ sẽ dao động ổn định với tần số của ngoại lực.

        a) Tính biên độ dao động của các quả nặng theo tần số W của ngoại lực và các tần số đặc trưng của hệ.

        b) Phác hoạ dạng biến thiên biên độ dao động của quả nặng N theo tần số W của ngoại lực.

 

File đính kèm : HSGVLY.pdf

Đăng bình luận