Trang chủ
Sự kiện
ENGLISH EXCHANGE FESTIVAL!

ENGLISH EXCHANGE FESTIVAL!

- Tên chương trình: ENGLISH EXCHANGE FESTIVAL!

- Thành phần: Gồm 3 đội chơi, mỗi đội 10 học sinh, các đội tự đặt tên Tiếng Anh cho đội mình.

- Tổ chức ngoại khoá Giao lưu Tiếng Anh giữa học sinh các khối lớp trong nhà trường.

- Tuần 1, tháng 1/2018; Tổ chức tại sân trường THPT Ngô Sĩ Liên.

Đăng bình luận