BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU 

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN BẮC GIANG

1. NGƯT -  TH.S LƯU HÀI AN - Bí thư đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường

2. TH.S ĐÀO MINH HẢI - Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

3.TH.S LÊ VĂN LỰC - Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất

 

File đính kèm :

Đăng bình luận