Trang chủ
Lich thi
THI THÁNG LẦN 2

THI THÁNG LẦN 2

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

              TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN

 

 

LỊCH THI THÁNG LẦN 2

Năm học 2014-2015

(Thời gian: ngày 01,02/11/2014, Thứ 7, CN)

Ngày

Buổi

Ca

Môn

Thời gian gian làm bài

Tính giờ

Ghi chú

Thứ Bảy

01/11/2014

Sáng

1

Hóa 12

90 phút

 

7 giờ

 

Sử 12

Anh 11

Hóa 10

2

Anh 12

90 phút

9 giờ

 

Hóa 11

Sử 11

Lý 10

Sử 10

Chiều

3

Toán 12

120 phút

14 giờ

 

Văn 11

Văn 10

Chủ nhật

02/11/2014

Sáng

1

Lý 12

90 phút

7 giờ

 

Địa 12

Lý 11

Địa 11

Sinh 10

Địa 10

2

Sinh 12

90 phút

 

9 giờ

 

 

Xếp riêng Toán 10

Sinh 11

Toán 10

120 phút

Chiều

3

Văn 12

120 phút

14 giờ

 

 

Xếp riêng Anh 10

Toán 11

Anh 10

90 phút

 

 

Lưu ý: Học sinh các trường khác được đăng ký dự thi, thời gian đăng ký trước 16h30 thứ 3, ngày 28/10/2014. Khi đến đăng ký, gặp cô Nguyệt – VP.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Văn Lực

Đăng bình luận