Trang chủ
Lich thi
Quy định một số nội dung trong tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2014

Quy định một số nội dung trong tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2014

Ngày 09 tháng 5 năm 2014, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 557/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung trong tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó các nội dung cụ thể được quy định như sau:

File đính kèm : 557.qd-ubnd.pdf

Đăng bình luận