Trang chủ
Lich thi
LỊCH THI THÁNG LẦN 1 NĂM HỌC 2014 - 2015 (4.5/10/2014)

LỊCH THI THÁNG LẦN 1 NĂM HỌC 2014 - 2015 (4.5/10/2014)

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN

 

 

LỊCH THI THÁNG LẦN 1

Năm học 2014-2015

 
 

Ngày

Buổi

Ca

Môn

Thời gian gian làm bài

Tính giờ

Ghi chú

Thứ Bảy

04/10/2014

Sáng

1

Hóa 11

90 phút

 

7 giờ

 

Lí 10

Địa 10, Địa 11

Tiếng Anh 12

Sinh 12

2

Lí 11; Lí 12

90 phút

9 giờ

 

Sinh 10

Sử 11, Sử 12

Anh 10

Chiều

3

Toán A, A1, B: 11

120 phút

13 giờ 30

 

Văn 10

Văn 12

Chủ nhật

05/10/2014

Sáng

1

Hóa 10

90 phút

 

7 giờ

 

Sinh 11

Sử 10

Anh 11

Toán D 12

120 phút

Xếp riêng Toán D12

2

Hóa  12

90 phút

9 giờ

 

Địa 12

Toán D 10, Toán D 11

120 phút

Xếp riêng Toán D 10, 11

Chiều

3

Toán A, A1, B: 10

120 phút

13 giờ 30

 

Văn 11

Toán A, A1, B: 12

 
File đính kèm :

Đăng bình luận