Trang chủ
Lịch công tác tuần
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2019

1. Tập trung làm tốt công tác kỷ cương, nề nếp dạy và học trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý vi phạm nội quy, quy định của nhà trường.

2. Hoàn thiện các kế hoạch của nhà trường, tổ nhóm chuyên môn và của các cá nhân. Đảm bảo đúng cấu trúc theo quy định, sát thực tiễn và hiệu quả. Gửi Sở GD&ĐT các kế hoạch và báo cáo đầu năm.

3. Phát động thi đua đợt I chào mừng các ngày lễ lớn.

4. Tổ chức họp CMHS lần 1 để thảo luận và thông qua về các khoản thu trong nhà trường và thông báo các chủ trương lớn của Ban giám hiệu. Họp các Trưởng Ban Đại diện CMHS các lớp để bầu Ban Đại diện CMHS nhà trường và thống nhất các nội dung hoạt động.

5. Kiện toàn và thành lập các Câu lạc bộ và Đội tự quản, TNXK: CLB tiếng Anh; CLB Tài hoa trẻ; CLB Mĩ thuật; CLB Bóng rổ; CLB Bóng chuyền hơi; CLB STEM; CLB Từ thiện; CLB Ghita; CLB Văn nghệ; CLB Ảo thuật; Đội TN Xung kích. Tổ chức Hội nghị trao đổi giữa BGH, ĐT với Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn, TNXK các lớp.

6. Tổ chức dạy học tiếng Anh với người nước ngoài cho học sinh K10, 11 đã đăng kí vào buổi chiều.

7. Họp Ban thi đua hoàn chỉnh Quy chế chấm thi đua đối với cán bộ, viên chức. Bổ sung dữ liệu EMIS của CB GV, NV đầu năm. Nhập xong dữ liệu trong CSDL và SMAS.

8. Lập dữ liệu HS tham gia BHYT; Kiểm kê các loại thuốc hiện có của Phòng y tế nhà trường. Hoàn thành các nội dung liên quan đến hoạt động y tế trường học. Thu tiền BHYT.

9. Văn phòng nhà trường hoàn thiện các thống kê, tổng hợp đầu năm để phục vụ cho công tác điều hành của lãnh đạo (Thống kê về sĩ số HS, con chính sách, dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, BHYT, đăng ký gửi xe đạp, học tiếng Anh với người nước ngoài, đoàn viên; Thống kê về cán bộ giáo viên, CDNN, hạng GV, giới tính, độ tuổi, đảng viên, thạc sĩ, nghỉ hưu, thai sản, đăng ký thi đua khen thưởng, bậc lương, ngày tháng năm sinh, phân công chuyên môn và kiêm nhiệm).

Đăng bình luận