Trang chủ
Lịch công tác tuần
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tập trung làm tốt công tác kỷ cương, nề nếp dạy và học trong CB GV và học sinh.

2. Hoàn thiện các kế hoạch của nhà trường, tổ nhóm chuyên môn và của các cá nhân. Đảm bảo đúng cấu trúc theo quy định, sát thực tiễn và hiệu quả.

3. Phát động thi đua đợt I chào mừng các ngày lễ lớn: Quốc khánh 2-9, ngày Phụ nữ Việt Nam 20 – 10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11…

Đợt thi đua kéo dài từ ngày 019/2017 đến ngày 30/11/2017.

4. Tổ chức họp CMHS lần 1 để thảo luận về các khoản thu trong nhà trường và thông báo các chủ trương lớn của Ban giám hiệu.

5. Triển khai sử dụng tài liệu tự học 09 môn cho 03 khối 10, 11, 12. Kiểm tra đầu vào về kỹ năng nghe, nói Tiếng Anh cho học sinh khối 10, 11.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác Đảng

- Xây dựng và hoàn thiện Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chương trình số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang theo tinh thần Công văn số 182-CV/BTC ngày 28/8/2017 của Ban Tổ chức Thành ủy.

- Phổ biến, tuyên truyền về Báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Công văn số 180-BC/TU ngày 24/8/2017 của Thành ủy Bắc Giang.

2. Công tác chuyên môn

- 14h ngày 9/9/2017: Nghiệm thu Tài liệu nâng cao năng lực tự học cho học sinh các khối 10, 11, 12 lần 2 tại phòng họp nhà A1. TTCM thu bản in từ trước. Thành phần tham gia nghiệm thu: Đ/c Lực, Kỹ, Loan nghiệm thu tổ Toán, Tiếng Anh; Đ/c An, Hương L, Tố Anh, Luyện nghiệm thu tổ Lý, Hóa; Đ/c Ngọc V, Hường, Ngọc Đ, Kiều Anh, Nhung nghiệm thu tổ Văn, Xã hội. Để việc nghiệm thu được thuận lợi, trong ngày bộ môn các tổ chủ động rà soát trước.

-   Họp Ban thi đua hoàn chỉnh Quy chế chấm thi đua đôi với GV và học sinh. Dự kiến 14h ngày 11/9/2017.

-   Lên kế hoạch dự giờ, thanh tra bắt đầu từ tuần 3.

-   TKB học thêm thực hiện từ 4/9/2017.

-   Bồi dưỡng HSG bắt đầu từ 12/9/2017. Dạy cố định vào sáng thứ 5. Các thày cô phụ trách đội tuyển có thể tăng cường vào 14h chiều thứ Hai hàng tuần.

-   Hoàn thiện hồ sơ dạy thêm của nhà trường và Liên kết thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa dạy vào thời gian từ 16h30-18h30.

-   Ra quyết định thành lập và đi vào hoạt động ban giám thị, ban giáo vụ.

-   Đăng kí thi GVG cấp cơ sở chậm nhất 16 giờ 30 ngày 18/9/2017.

-   Kiểm tra kỹ năng nghe tiếng Anh đối với hs khối 10, 11. Thời gian: 14h-15h ngày  4/9 đối với khối 10, từ 15-16h ngày 4/9/2017 đối với khối 11.

- Tổ Ngoại ngữ ra đề kiểm tra nghe nói Tiếng Anh đối với học sinh khối 10, 11. Kiểm tra vào chiều thứ Hai/ thứ Bảy các tuần.

-   Đưa vào sử dụng tài liệu nâng cao năng lực tự học cho hs ở 9 bộ môn. GV giảng dạy tùy theo bộ môn nên giảm bớt vở bài tập cho học sinh, có thể vẫn yêu cầu vở ghi để ghi các nội dung bổ sung và nâng cao. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh nhận tài liệu tự học tại văn phòng.

-   Họp BGH, TTCM, giáo viên phụ trách các đội tuyển văn hóa lớp 12 ở 10 bộ môn: Toán, Lí, Hóa, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa, GDCD, Tin. Đ/c Thu Sinh, Đ/c Lan, Đ/c Thành A. Thời gian: 14h ngày 16/9/2017. Địa điểm: phòng họp nhà B2. Văn phòng chuẩn bị nước uống, hoa quả.

- Các bộ phận chuyên môn lên lịch nghiệm thu các loại kế hoạch của tổ chuyên môn và cá nhân.

- Tiếp tục tổ chức học nghề cho HS khối 11 theo kế hoạch.

- Thông qua và lựa chọn các đề tài và chuẩn bị cho cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2017-2018 để tiếp tục bổ sung và đầu tư để dự thi.

3. Cơ sở vật chất

Hoàn thiện cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ cho hoạt động dạy học trong năm học mới.

4. Hoạt động Đoàn thể

- Công tác Công đoàn:

+ BCH Công đoàn trường xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong năm học 2017 – 2018.

+ Các tổ công đoàn hoàn thành đăng kí thi đua năm học 2017 – 2018.

- Công tác Đoàn TN:

Tăng cường việc quản lý nề nếp dạy học ngay từ đầu năm học. Đoàn trường, chi đoàn cán bộ giáo viên phối hợp với BCH đoàn trường tăng cường kiểm tra nội vụ vào đầu tiết học hoặc cuối tiết học. Xử lý nghiêm học sinh vi phạm.

5. Hoạt động khác

- Hoàn thiện Quy chế chấm điểm thi đua học sinh và tổ chức thực hiện từ 06/9/2017.

Giáo viên chủ nhiệm triển khai Quy chế theo dõi thi đua đối với học sinh, thường xuyên bám sát và quản lý học sinh lớp chủ nhiệm, chủ động thông báo về gia đình.

Tổ chức tập huấn sử dụng Bộ tiêu chí đánh giá TĐ - KT đối với học sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên.

- Bổ sung dữ liệu EMIS của CB GV, NV đầu năm.

- Hoàn thiện các báo cáo và tờ trình về các khoản thu; gửi các báo cáo đầu năm cho các phòng ban, chức năng của Sở GD&ĐT Bắc Giang.

- Tổ chức họp CMHS vào ngày 10/9/2017,

C. CÁC HỘI NGHỊ CHÍNH TRONG THÁNG

1. Kiểm tra nghe nói Tiếng Anh khối 10, 11: 14h00 ngày 04/9/2017.

2. Họp hội đồng: 9h00, ngày 05/9/2017.

3. Họp GVCN:  14h, ngày 05/9/2017.

4. Nghiệm thu tài liệu tự học lần 2: 14h ngày 9/9/2017.

5. Họp CMHS: 10/9/2017. Sáng: Khối 10 + 11. Chiều: Khối 12.

6. Họp Ban thi đua hoàn chỉnh Quy chế chấm thi đua đôi với GV và học sinh. Dự kiến 14h ngày 11/9/2017

7. Họp BGH, TTCM, giáo viên phụ trách các đội tuyển văn hóa lớp 12 ở 10 bộ môn

14h ngày 16/9/2017.

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Nhà trường yêu cầu BCH Công đoàn, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chuyên môn, các CB, GV, NV nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, xin gặp Ban lãnh đạo trường để được giải đáp./.

Đăng bình luận