Trang chủ
Lịch công tác tuần
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2019

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7/2019

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), 68 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951-22/7/2019) và 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

2. Các tổ chuyên môn dự kiến phân công chuyên môn đảm bảo mỗi cá nhân không quá 2 kiêm nhiệm.

3. Lập danh sách giáo viên bồi dưỡng HSG, hướng dẫn Dự án Khoa học - Kỹ thuật.

4. Chuẩn bị các điều kiện (Dự thảo Văn kiện, Dự kiến nhân sự, văn phòng phẩm, ma két,…) để tổ chức Đại hội các Chi đoàn, Đại hội Đoàn trường, Hội nghị CB, BC cấp tổ nhiệm kỳ mới.

5. Tổ Văn phòng chuẩn bị tốt các điều kiện phối hợp tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục vào 28/7/2019.

6. Tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; Sơ kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kiểm điểm các cá nhân trong Quy hoạch cấp ủy và Quy hoạch cán bộ quản lý.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác Đảng ( theo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng Ủy)

Tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; Sơ kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kiểm điểm các cá nhân trong Quy hoạch cấp ủy và Quy hoạch cán bộ quản lý.

2. Công tác chuyên môn

- Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ; trả Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận kết quả thi và hồ sơ cho học sinh K71 theo kế hoạch.

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo, chuyển dữ liệu phúc khảo cho sở GD&ĐT; Hướng dẫn thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng theo kế hoạch.

- Kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019: tỉ lệ tốt nghiệp 99.61% (507/509 thí sinh).

Kết quả cụ thể (có văn bản riêng).

- Công bố điểm chuẩn TS lớp 10, nhận và công bố danh sách trúng tuyển; hoàn thành việc xếp lớp theo kế hoạch.

- Các thày cô tham gia viết tài liệu tự học năm 2017-2018 rà soát lại các sai sót, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, trong đó lưu ý bổ sung bài tập mới. Tất cả bài tập phải có hướng dẫn giải và đáp số; Nhà trường sẽ rà soát và chỉ cho thực hiện với các nội dung viết có chất lượng tốt.

- Công tác nghiên cứu khoa học:

+ Tham gia cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên nhi đồng lần thứ 15, năm 2019 cấp thành phố và cấp tỉnh. Kết quả cuộc thi cấp thành phố (chưa có); cuộc thi cấp tỉnh đạt 02 giải Nhì của đ/c Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Dung.

+ Có 2 đề tài tham gia cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh BG, năm 2019 cấp tỉnh của các đ/c Lưu Hải An, Đỗ Minh Tuệ, Đặng Thị Minh Thu, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Dung và Đào Thị Nhiên Hương, Nguyễn Thị Luyện.

3. Cơ sở vật chất

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ cho thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 vào ngày 28/7/2019 (theo kế hoạch cụ thể).

- Duy trì cảnh quan sư phạm xanh – sạch – đẹp.

4. Hoạt động Đoàn thể

4.1. Công tác Công đoàn

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỉ niệm 68 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951-22/7/2019) và 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

- Phối hợp với nhà trường tổ chức cho CB,GV,NV đi tham quan du lịch hè 2019 tại Quan Lạn và Quảng Bình.

- Các hoạt động khác (có văn bản riêng).

4.2. Công tác Đoàn TNCS HCM

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019).

- Các hoạt động khác (có văn bản riêng).

5. Hoạt động khác

- Các lớp thực hiện lịch trực hè theo phân công.

- Thực hiện việc theo dõi rèn luyện hè đối với 7 HS xếp loại hạnh kiểm Yếu (Đ/c Đặng Ngọc chỉ đạo).

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2019

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1.  Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc cho học sinh, sinh viên.

2.  Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2019-2020: hoàn thành việc tuyển sinh, phân lớp năm học 2019-2020 đúng quy chế; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lóp học; sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

3. Rà soát kiện toàn Hội đồng trường; các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, công tác bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm 2019. Thống kê, rà soát danh sách cán bộ GV nghỉ hưu 2020.

4. Tổ chức Hội nghị CB, CC, VC cấp tổ và cấp trường.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác Đảng

1.1. Công tác tuyên giáo

- Chi bộ, đảng viên  thực hiện nghiêm túc kiểm điểm việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

-  Làm tốt công tác tuyên truyền: Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; Tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng; Tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động; Tuyên truyền về kết quả Đại hội MTTQ thành phố, Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2019-2024; Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2019); Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)

1.2. Công tác tổ chức và phát triển Đảng

- Đảng bộ tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá cán bộ 06 tháng đầu năm 2019 vào chiều 01/7/2019.

- Hoàn thiện hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 05 đảng viên dự bị: Chu Thanh Nam, Đỗ Thị Linh, Nguyễn Văn Chuyện, Trần Văn Phú, Đinh Thị Yến.

- Hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng cho 06 quần chúng ưu tú thuộc các chi bộ: Toán - Tin, Hóa-Sinh và 02 học sinh là Lưu Toàn Thắng và Hoàng Minh Đức.

- Tiếp tục phổ biến chỉ thị 26, 27 ngày 25/6/2019 của Ban Thường Vụ Thành ủy.

- Phổ biến, tổ chức thực hiện công văn của Đảng cấp trên.

1.3. Công tác Dân vận: Tiếp tục phổ biến nội dung thi đua công tác dân vận đối với chi, đảng bộ cơ sở khối cơ quan, đơn vị năm 2019.

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát:

- Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 theo kế hoạch đã ban hành.

- Đảng ủy, chi bộ chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đầu năm của UBKT Thành ủy (Tiến hành kiểm tra trong tháng 8 năm 2019).

2. Công tác chuyên môn

2.1. Một số mốc thời gian quan trọng

TT

Thời gian

Nội dung

Người

thực hiện

Ghi chú

1

7h00 ngày

01/8

Từ 7h-7h30 học sinh khối 10 xem danh sách lớp tại bảng tin;

7h30-8h30 tập trung toàn trường;

8h30-9h30 học sinh khối 10, 11, 12 về lớp gặp GVCN (khối 10, theo thứ tự các lớp của khối 12); HS khối 10 nộp hồ sơ cho GVCN. GVCN kiểm tra hồ sơ của thí sinh, báo cáo bằng văn bản những HS thiếu hồ sơ hoặc không đến nhập học. Báo cáo trước 11h ngày 06/8.

BGH, ĐTN, 36 GVCN

 

2

7h00 ngày 19/8

- 7h00-8h00: Tập trung học sinh toàn trường; Tổ chức văn nghệ chào đón học sinh khóa 74;

8h30-9h30: GVCN ổn định tổ chức lớp; Học nội quy; vệ sinh lớp học

BGH, GVCN, ĐTN

 

3

23/8

GVCN thông báo TKB cho HS

GVCN

 

2.2. Chuyên môn tháng 8/2019

- TTCM dự kiến phân công chuyên môn; dự kiến GV dạy đội tuyển HSG văn hóa lớp 12, GV hướng dẫn KHKT. Duyệt với BGH (đ/c Lực) theo lịch:

TT

Tổ

Thời gian duyệt

Ghi chú

1

Toán -Tin

Từ 7h30 ngày 7/8

 

2

Ngoại ngữ

Từ 14h30 ngày 7/8

 

3

Văn

Từ 7h30 ngày 8/8

 

4

Hóa-Sinh

Từ 14h30 ngày 8/8

 

5

Từ 7h30 ngày 9/8

 

6

Xã hội

14h30-16h00 ngày 9/8

 

7

TD-QS

16h00-17h00 ngày 9/8

 

- TTCM phân công GV viết chuyên đề+đề thi học sinh giỏi văn hóa lớp 12. Bám sát theo nội dung thi năm 2018-2019. Tất cả bài tập phải có hướng dẫn kèm đáp số. Phân công tối thiểu 2GV/môn. Duyệt danh sách người viết cùng với thời gian duyệt phân công CM. Thời gian hoàn thành: trước 01/9/2019.

- TTCM chỉ đạo hoàn thành phân phối chương trình năm học 2019-2020 (theo khung chương trình Sở GD ban hành), bao gồm cả PPCT 30 buổi dạy thêm chiều; thống kê bài kiểm tra 45 phút (các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn). In 02 bản và nộp lại cho đ/c Lực trước 21/8, gửi cả bản mềm vào hòm thư lvluc.c3nsl@bacgiang.edu.vn.

- TTCM gửi lại phân công chuyên môn trước ngày 13/8 theo mẫu để nhà trường xếp TKB. Gửi cả bản in có chữ ký và bản mềm.

- TTCM thống kê giáo viên thanh tra toàn diện theo mẫu (gửi cả bản in có chữ ký và bản mềm), số lượng đảm bảo không nhỏ hơn 30%, nộp cho đ/c Lực trước 28/8:

- Các thày cô tham gia viết tài liệu tự học năm 2017-2018 tiếp tục rà soát lại các sai sót, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp: xong trước 11/8;- Các tổ chuyên môn và thầy cô giáo hoàn thành các loại kế hoạch trước 9/9. Khi lập KH các thầy cô căn cứ vào nhiệm vụ được giao, kết quả năm học trước (các dữ liệu thi đã được gửi trên hòm thư chung), tình hình cụ thể để lập KH cho phù hợp.

2.3. Dạy tự chọn

Bố trí 3,5 tiết/tuần, trong đó cơ bản A, A1, B có 1,5 tiết Toán; cơ bản D có 1,5 tiết Anh

2.4. Ban của các lớp

Khối

Ban A

Ban A1

Ban B

Ban D

Ghi chú

10

Lớp A1, A2, A4

Lớp A5, A6, A7

Lớp A3

Lớp A8-A12

Lớp 10A4 có 50% học ban A1

11

Lớp A1-A4

A6

Lớp A5

Lớp A7-A12

Lớp 11A5 có 50% học ban A

12

Lớp A1-A7

 

 

Lớp A8-A12

Không phân riêng ban A1, B

2.5. Công tác nghiên cứu khoa học, học nghề PT

- Họp các đội tuyển chuẩn bị cho thi KHKT cấp tỉnh, cấp QG năm học 2019-2020: 8h thứ Hai ngày 11/8/2019 tại phòng họp tầng 2 nhà A1. Thành phần: BGH, GV Hướng dẫn (Các đ/c Đặng Minh Thu, Nguyễn Thị Hiên, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Dung) , CMHS (Nhờ GV Hướng dẫn gửi giấy mời giúp nhà trường), HS các ĐT.

- Tổ chức học nghề phổ thông cho học sinh khối 11, K73 bắt đầu từ 20/8/2019 theo thời khóa biểu (có kế hoạch cụ thể).

3. Cơ sở vật chất

- Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lóp học; sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho năm học mới.

- Sửa chữa sân trường, nhà vệ sinh B1 (thực hiện trong tháng 8/2019).

- Sửa chữa trần tầng 4 nhà B2, phòng Y tế, Thư viện NTT (do bị thấm, dột). Sửa chữa tường và hệ thống điện nhà B1 (thực hiện trong tháng 7,8/2018).

- Kiểm kê tài sản toàn trường, kiểm tra cơ sở vật chất các lớp: 8h ngày 20/8/2019 (có kế hoạch cụ thể).

- Các lớp tổng vệ sinh, lao động nội vụ chuẩn bị cho năm học mới vào 7h30 ngày 24/8/2019 (có kế hoạch cụ thể).

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho năm học mới 2018-2019 (có kế hoạch cụ thể).

4. Hoạt động Đoàn thể

4.1. Công tác Công đoàn

+ Phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về nhiệm vụ năm học 2019-2020; bố trí, sắp xếp công việc, phân công giảng dạy năm học đảm bảo đúng quy định, hợp lý; tổ chức Hội nghị CB CC, VC năm học 2019-2020.

4.2. Công tác Đoàn TNCS HCM

+ Đoàn thanh niên lên lịch trực bắt đầu từ 20/8/2019;  Ổn định hoạt động của Câu lạc bộ Tài hoa với các bản tin "Thanh niên" và "Giao thông"; Tăng cường nhắc nhở học sinh về giao thông, thời gian, trang phục; Chuẩn bị các điều kiện tổ chức văn nghệ chào đón học sinh khóa 74.

+ Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội CĐ CBGV, NV và Đại hội Đoàn trường.

5. Hoạt động khác

- Tham dự Lễ trao thưởng học bổng Vallet tại Hà Nội vào 25,26/8/2019.

- Họp Hội đồng xét rèn luyện hè, lên lớp đối với 7 HS. Thành phần: BGH, GVCN, đ/c Lê Thủy, CMHS, 7HS. Thời gian: 8h thứ 2 ngày 05/8/2019 tại phòng họp tầng 2 nhà A1.

- Tổ chức Hội nghị Giáo viên chủ nhiệm vào 14h ngày 27/8/2018 tại phòng họp nhà B2. Thành phần: BGH, BCH Đoàn trường, GVCN 36 lớp.

- Chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội thảo văn hóa ứng xử trong trường học, gửi Sở trước ngày 10/8/2019.

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho việc kiểm tra công tác Giáo dục QP&AN năm 2019.

6. Phân công chuẩn bị các Dự thảo Báo cáo và Dự thảo Kế hoạch chuẩn bị Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020

6.1. Đồng chí Lưu Hải An – Hiệu trưởng: Xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.                                                                               

6.2. Đồng chí Lê Văn Lực – Phó Hiệu trưởng: Xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 – 2019; Dự thảo bổ sung Quy chế thi đua khen thưởng.

6.3. Đồng chí Đặng Thị Minh Ngọc – Phó Hiệu trưởng: Xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm học 2018 – 2019 trong nhà trường; Dự thảo Quy chế dân chủ năm học 2019 – 2020.

6.4. Đồng chí Vũ Kim Phượng - Kế toán: Xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả thu chi ngân sách năm học 2018 -  2019 và Dự thảo bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019 – 2020.       

6.5. Đồng chí  Lê Nguyên – Chủ tịch Công đoàn: Xây dựng Dự thảo báo cáo báo cáo kết quả thi đua năm học 2018 – 2019 và phát động phong trào thi đua sáng tạo năm học 2019 – 2020 trong tập thể sư phạm nhà trường.  

6.6. Đồng chí Cao Thị Thanh Hải - Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân: Xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2018 – 2019.

6.7. Đồng chí Lê Thị Thu Thủy – Thư kí Hội đồng: Phối hợp với Văn phòng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị.

*Hạn nộp: Hạn cuối vào 16h ngày 26/8/2019. Các đồng chí nộp bản giấy và gửi bản mềm vào địa chỉ email: Nslbacgiang@gmail.com để phô tô gửi các Tổ để xin ý kiến tại Hội nghị CB, CC, VC cấp tổ.

*. Định hướng các chỉ tiêu và danh hiệu thi đua năm học 2019 – 2020

- Nhà trường đạt danh hiệu: Tập thể Lao động Xuất sắc;

- Đảng bộ đạt: Hoàn thành tốt nhiệm vụ;  <

Đăng bình luận