Trang chủ
Lịch công tác tuần
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6.2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6.2019

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2019

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

1. Chỉ đạo phát động thi đua và tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Chỉ đạo tập trung duy trì nâng cao chất lượng dạy và học ôn thi THPT quốc gia 2019 và ôn thi học kỳ II. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt thi học kì II (khối 10,11) đảm bảo nghiêm túc, khách quan và công bằng.

3. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi THPT Quốc gia năm 2019 cho học sinh K12, kiểm tra chéo, rà duyệt bổ sung; Hoàn thiện dữ liệu thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

4. Tổ chức đánh giá theo CBQL, GV theo Chuẩn nghề nghiệp và đánh giá, xếp loại công chức, viên chức theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Hoàn thiện các loại báo cáo sơ kết để gửi các phòng, ban chức năng của Sở; Làm tốt Công tác Thi đua - Khen thưởng, đảm bảo đúng ý nghĩa, xây dựng các điển hình tiên tiến.

5. Chỉ đạo kiểm kê tài sản nhà trường; chuẩn bị các cơ sở vật chất (Bàn ghế, phòng điều hành, điện, nước, điện thoại, ánh sáng,…) để tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi THPT quốc gia 2019.

6. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Đoàn viên cho học sinh K12 và chuyển sinh hoạt đoàn cho học sinh về đơn vị xã, phường.

7. Tổ chức Lễ tổng kết năm học và Lễ ra trường cho HS khối 12.

8. Tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020: Nghiêm túc, đúng quy chế.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác xây dựng Đảng

Phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản của Thành ủy Bắc Giang: Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo; Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2019; Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; Kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của BCHTU Đảng.

2. Công tác chuyên môn

- Tập trung ôn thi học kì II (Khối 10,11) và ôn thi THPT quốc gia đạt hiệu quả cao.

- Rà duyệt tiến độ chương trình dạy; đăng kí dạy bù; không cắt xén chương trình. GVBM khối 10,11 vào hết điểm con trước 16h30 ngày 7/5.

- Tổ chức thi học kì II khối 10, 11 (09,10/5/2019) đảm bảo nghiêm túc, khách quan và công bằng.

- Hoàn thành chấm bài, nộp điểm, sổ điểm chính, học bạ và các loại hồ sơ theo kế hoạch (có lịch tổng kết kèm theo).

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi THPT Quốc gia năm 2019 cho học sinh K12, hướng dẫn viết phiếu đăng kí xét tốt nghiệp, kiểm tra chéo, rà duyệt bổ sung theo kế hoạch. Tổ Giáo vụ: Gửi về Sở Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và dữ liệu của thí sinh từ phần mềm QLT vào ngày 22/5/2019.

Hoàn thiện dữ liệu thi tuyển sinh lớp 10 THPT, bắt đầu thu hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT từ ngày 13/5/2019.

- Tổ chức thi thử THPT QG lần 4 khối 12 thi theo đề của Sở GD&ĐT Bắc Giang bài thi KHTN và KHXH vào ngày 18/5/2019.

- Tổ chức kì thi thử tuyển sinh vào 10 dự kiến vào ngày 12/5/2019 (Sáng thi Văn, Anh; Chiều thi Toán, Địa); chấm thi (13/5/2019); công bố điểm thi thử ngày 14/5/2019.

- Các tổ chuyên môn hoàn thiện các loại hồ sơ, tổng kết học HK 2 và CN; Đánh giá xếp loại theo Bộ Nội vụ và Đánh giá theo Chuẩn Nghề nghiệp; Nộp lại các biên bản, báo cáo tổ theo quy định.

- Công tác thi đua – khen thưởng: Các bộ phận có liên quan rà duyệt và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng. Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng nhà trường vào 14 giờ ngày 23/5/2019. 14h ngày 24/5/2018 họp Hội đồng SP để lấy phiếu bầu TĐ-KT các cấp và Tổng kết năm học; Học quy chế thi THPT QG.

- Hoàn thiện các văn bản, báo cáo theo đúng quy định.

- Công tác nghiên cứu khoa học

+ Tham gia cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Bắc Giang năm 2019; nộp hồ sơ và mô hình sản phẩm dự thi trước 10/6/2019.

+ Tham gia cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 15, năm 2019 và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh BG năm 2018-2019; nộp hồ sơ và mô hình sản phẩm dự thi trước 30/6/2019 (Đ/c Luyện, Hiên).

+ Đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp ngành năm 2020, nộp phiếu đề xuất đề tài, dự án về Sở GD&ĐT trước 20/5/2019 (Tổ Hóa - Sinh).

3. Hoạt động của Ban pháp chế trường học và Ban công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Phổ biến quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh quy dịnh khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục – đào tạo; khoa học – kỹ thuật; văn hóa- văn nghệ; văn học – nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

4. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Kiểm tra cơ sở vật chất các lớp HKII vào 14h ngày 13/5/2019 (theo kế hoạch cụ thể).

- Triển khai thực hiện CV số 300 của Sở GD về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét và tuyển sinh năm 2019. Kiểm kê tài sản nhà trường; chuẩn bị các cơ sở vật chất (Bàn ghế, phòng điều hành, điện, nước, điện thoại, ánh sáng,…) và các điều kiện khác phục vụ cho 2 kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 và thi THPTQG (theo kế hoạch cụ thể).

5.  Công tác Đoàn thể

5.1. Hoạt động của Công đoàn

Phát động thi đua và tổ chức các hoạt tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn: 19/5.

5.2. Hoạt động của Đoàn trường

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nền nếp học sinh; xử lý nghiêm học sinh vi phạm nội quy nhà trường, đặc biệt trong thời gian cuối năm học. Đặc biệt lưu ý nhắc nhở, quán triệt HS về việc chấp hành Luật ATGT; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tham gia Hội thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh BG năm học 2018-2019 vào 13-14/5/2019 (BGH, Đoàn trường).

- Hoàn thiện hồ sơ Đoàn viên cho học sinh K71 và chuyển sinh hoạt đoàn cho học sinh về đơn vị xã, phường (K72,K73).

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện chương trình Lễ trưởng thành cho HS K12 và Lễ tổng kết năm học: 7h ngày 24/5/2019.

- Các hoạt động khác (kế hoạch riêng).

6. Công tác khác

- GVCN duyệt đánh giá, xếp loại hạnh kiểm HKII và cả năm với BGH (Khối 12: 16h10 ngày 03/5/2019; Khối 10,11: 16h30 ngày 18/5/2019) tại phòng họp B2.

- Phát động thi đua và tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt công tác tư vấn hướng nghiệp, chuẩn bị các điều kiện cho thi THPTQG cho học sinh lớp 12 (BGH, Đoàn trường, GVCN lớp 12).

- Đánh giá theo CBQL, GV theo Chuẩn nghề nghiệp và đánh giá, xếp loại công chức, viên chức theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Hoàn thiện các loại báo cáo sơ kết để gửi các phòng, ban chức năng của Sở; Làm tốt Công tác Thi đua - Khen thưởng, đảm bảo đúng ý nghĩa, xây dựng các điển hình tiên tiến.

- Báo cáo thực trạng thư viện trường PT năm học 2018-2019, gửi Sở GD trước 05/5/2019 (Đ/c Minh TV).

- Tuyên truyền, vận động CBCNV, HS, người lao động tham gia phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng PTTDBVANTQ năm 2019.

- Tổ chức họp Cha mẹ học sinh khối 10,11: 8h ngày 26/5/2019.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6/2019

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế: Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019 – 2020 và thi THPT quốc gia năm 2019.

2. Hoàn thiện báo cáo tổng kết năm học, đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ những hạn chế yếu kém; nộp các phòng ban chức năng của Sở GD&ĐT; Hoàn thiện hồ sơ thi đua – khen thưởng.

3. Xây dựng Dự thảo phân công GVCN, phân công chuyên môn cho năm học mới 2019 – 2020; Dự kiến nhân sự cho các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chi đoàn CBGV nhiệm kỳ mới.

4. Tiếp tục kiểm kê tài sản nhà trường; chuẩn bị các cơ sở vật chất (Bàn ghế, phòng điều hành, điện, nước, điện thoại, ánh sáng,…) để tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi THPT quốc gia 2019.

5. Tổ chức hoạt động hè đảm bảo tuyệt đối an toàn; Làm tốt công tác thanh niên tình nguyện hè 2019.

6. Tổ chức tham quan du lịch cho người lao động tại biển Quan Lạn (28,29,30/6/2019).

7. Quản lý việc trực trường của học sinh và đảm bảo an ninh của bảo vệ nhà trường.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác xây dựng Đảng

- Hoàn thiện hồ sơ đảng của các chi bộ; chuẩn bị Dự thảo báo cáo và các văn bản phục vụ cho kiểm tra  của Thành ủy Bắc Giang.

- Các chi bộ rà duyệt các đối tượng quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng cảm tình đảng để báo cáo Đảng ủy xem xét đề nghị lên Ban Tổ chức Thành ủy kết nạp đảng viên mới.

- Triển khai các văn bản của Thành ủy.

2. Công tác chuyên môn

- Làm tốt công tác tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 (ngày 02-03/6/2019).

-  Triển khai ôn tập đợt 2 cho học sinh lớp 12.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tổ chức thi THPT Quốc gia, điểm thi THPT Ngô Sĩ Liên khóa ngày 25,26,27/6/2019.

- Kiểm tra hồ sơ của trường, cán bộ, giáo viên để lưu hồ sơ; ký học bạ khối 10 (đ/c Ngọc), học bạ khối 11 (đ/c Lực).

- Thông báo kết quả thi tuyển sinh. Nhận đơn phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020.

- Kiểm tra chéo hồ sơ dự thi THPT quốc gia (Đ/c Lực có kế hoạch riêng).

- Hoàn thành trả giấy báo dự thi cho HS khối 12: Trước 07/6/2019.

- Kiểm tra chéo thông tin hồ sơ thi THPT quốc gia: Đ/c Lực chỉ đạo.

- Nhận quyết định coi thi THPT quốc gia tại Sở; nhận VPP tại trung tâm tính toán BG: 19/6/2019.

- Cấp giấy chứng nhận TN tạm thời, trả học bạ cho HS khối 12.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình, sản phẩm tham dự cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng lần thứ XIV, năm 2019.

3. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ cho thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 và thi THPTQG năm 2019 (theo kế hoạch cụ thể).

- Sửa chữa, lát lại gạch bị vỡ, hỏng sân trường và nhà A2.

- Mua giá treo quần áo phục vụ thi THPT QG, đặt tại tầng 2 nhà A1 (Dành cho Trưởng, phó, thư kí điểm thi).

4.  Công tác khác

- Chuyển sinh hoạt hè về địa phương cho các Đoàn viên, thanh niên nhà trường.

- Phân công lịch trực hè của các lớp. Thông báo tới CMHS và theo dõi rèn luyện hè đối với các HS xếp loại hạnh kiểm Yếu (Giao cho VP và BV lập sổ theo dõi cụ thể).

- Lên kế hoạch, dự trù chi cho thi THPT quốc gia 2019: BGH +KT + TQ.

- Tổ chức tham quan du lịch hè 2019 cho CB, GV, NV nhà trường tại biển Quan Lạn vào 28, 29,30/6/2019.

C. CÁC HỘI NGHỊ CHÍNH TRONG THÁNG 5/2019

1. Họp Hội đồng Sư phạm: 14 giờ ngày 05/6/2019.

2. Họp Ban lãnh đạo với kế toán, thủ quỹ: 16h giờ ngày 05/6/2019.

3. Liên hoan cho HS K12: Dự kiến 18/6/2019.

4. Dự hội nghị S2 tại THPT Chuyên Bắc Giang: 7h30ph ngày 23/6/2019.

5. Hoàn thành trả giấy báo dự thi cho HS khối 12: Trước 07/6/2019.

6. Kiểm tra chéo thông tin hồ sơ thi THPT quốc gia: Đ/c Lực chỉ đạo.

7. Nhận quyết định coi thi THPT quốc gia tại Sở; nhận VPP tại trung tâm tính toán BG: 19/6/2019.

8. Cấp giấy chứng nhận TN tạm thời, trả học bạ cho HS khối 12.

9. Họp thi đua khối TĐ số 1 tại THPT HH1: 8h ngày 07/6/2019 (đ/c Lực dự).

10. Họp bộ phận chuẩn bị thi THPT quốc gia: Đ/c Ngọc chỉ đạo theo kế hoạch riêng.

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Nhà trường yêu cầu BCH Công đoàn, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chuyên môn, các CB, GV, NV nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, xin gặp Ban lãnh đạo trường để được giải đáp./.             

Nơi nhận:

    - Liên tịch;

    - Lưu VT, VP.

Bản điện tử:

    - Lãnh đạo (để chỉ đạo);

    - Các TTCM; Toàn thể CB, GV, NV (để thực hiện).

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

NGƯT. ThS. Lưu Hải An

Đăng bình luận