Trang chủ
Lịch công tác tuần
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2018

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Phát động thi đua và tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Tập trung duy trì nâng cao chất lượng dạy và học ôn thi THPT quốc gia 2018 và ôn thi học kỳ II. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt thi học kì II (khối 10,11) đảm bảo nghiêm túc, khách quan và công bằng.

3. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi THPT Quốc gia năm 2018 cho học sinh K12, kiểm tra chéo, rà duyệt bổ sung; Hoàn thiện dữ liệu thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

4. Đánh giá theo CBQL, GV theo Chuẩn nghề nghiệp và đánh giá, xếp loại công chức, viên chức theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Hoàn thiện các loại báo cáo sơ kết để gửi các phòng, ban chức năng của Sở; Làm tốt Công tác Thi đua - Khen thưởng, đảm bảo đúng ý nghĩa, xây dựng các điển hình tiên tiến.

5. Kiểm kê tài sản nhà trường; chuẩn bị các cơ sở vật chất (Bàn ghế, phòng điều hành, điện, nước, điện thoại, ánh sáng,…) để tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi THPT quốc gia 2017.

6. Hoàn thiện hồ sơ Đoàn viên cho học sinh K12 và chuyển sinh hoạt đoàn cho học sinh về đơn vị xã, phường.

7. Tổ chức Lễ tổng kết năm học và Lễ ra trường cho HS khối 12.

8. Hoàn thiện công tác lấy ý kiến bổ nhiệm lại CBQL.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác xây dựng Đảng

- Phổ biến Công văn số 258-BC/TU ngày 23/4/2018 của Thành ủy Bắc Giang về Báo cáo công tác tháng 04 năm 2018.

- Phổ biến Công văn số 41-CTr/TU ngày 18/4/2018 của Thành ủy Bắc Giang về Chương trình công tác tháng 05 năm 2018.

2. Công tác chuyên môn

- Tập trung nguồn lực bồi dưỡng HS ôn thi học kì II (Khối 10,11) và ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức thi học kì II khối 10, 11 (10, 11/5/2018) đảm bảo nghiêm túc, khách quan và công bằng.

- Rà duyệt tiến độ chương trình dạy; đăng kí dạy bù; không cắt xén chương trình.

- GVCN 12,11, 10 hoàn thành sổ điểm chính, học bạ và các loại hồ sơ theo kế hoạch.

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi THPT Quốc gia năm 2018 cho học sinh K12, kiểm tra chéo, rà duyệt bổ sung theo kế hoạch. Hoàn thiện dữ liệu thi tuyển sinh lớp 10 THPT, bắt đầu thu hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT từ ngày 21/5/2018.

- Tổ chức thi thử THPT QG lần 4: khối 12 thi theo đề của Sở GD&ĐT Bắc Giang (18/5/2018) và cuộc thi khoa học NSL lần thứ nhất đối với khối 10,11 vào 14h00 ngày 19/5/2018.

- Tổ chức kì thi thử tuyển sinh vào 10 dự kiến vào ngày 23/5 (Sáng thi Văn, Anh; Chiều thi Toán); chấm thi (24/5/2018); công bố điểm thi thử trước 11h00 ngày 25/5/2018.

- Các tổ chuyên môn hoàn thiện hoàn thiện hồ sơ thanh tra, hồ sơ thi GVG cấp trường, tổng kết học HK 2 và CN; Đánh giá xếp loại theo Bộ Nội vụ và Đánh giá theo Chuẩn Nghề nghiệp; Nộp lại các biên bản, báo cáo tổ theo quy định.

- Công tác thi đua – khen thưởng: Các bộ phận có liên quan rà duyệt và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng. Dự kiến họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng nhà trường vào 14 giờ ngày 26/5/2018. 14h ngày 28/5/2018 họp Hội đồng SP để lấy phiếu bầu TĐ-KT các cấp và Tổng kết năm học; Học quy chế thi THPT QG.

- Tiếp tục  động  viên GV và HS tham gia cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên nhi đồng lần thứ 14, năm 2018. Họp BGH, GV, HS và Cha mẹ HS tham gia các cuộc thi KHKT năm học 2018-2019 vào 14h ngày 12/5/2018 tại phòng họp nhà A1.

- Hoàn thiện các văn bản, báo cáo theo đúng quy định.

3. Hoạt động của Ban pháp chế trường học và Ban công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Phổ biến quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh quy dịnh khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục – đào tạo; khoa học – kỹ thuật; văn hóa- văn nghệ; văn học – nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

4. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Kiểm tra cơ sở vật chất học kỳ II của các lớp vào 14h ngày 14/5/2018 (có kế hoạch và phân công cụ thể).

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ cho thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 và thi THPTQG năm 2018 (có kế hoạch cụ thể).

5.  Công tác Đoàn thể

5.1. Hoạt động của Công đoàn

Phát động thi đua và tổ chức các hoạt tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn: 19/5.

5.2. Hoạt động của Đoàn trường

- Tiếp tục duy trì rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh thông qua các giờ sinh hoạt chi đoàn và sinh hoạt dưới cờ. Câu lạc bộ Tài hoa duy trì hoạt động. Duy trì các buổi lao động XHCN.

- Phát động thi đua và chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong thanh niên và đoàn viên học sinh.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nền nếp học sinh; xử lý nghiêm học sinh vi phạm nội quy nhà trường, đặc biệt trong thời gian cuối năm học.

- Hoàn thiện hồ sơ Đoàn viên cho học sinh K70 và chuyển sinh hoạt đoàn cho học sinh về đơn vị xã, phường (K71,K72).

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện chương trình Lễ trưởng thành cho HS K12 và Lễ tổng kết năm học.

6. Công tác khác

- Tổ chức họp CMHS khối 10,11 để thông báo tình hình, kết quả học tập và rèn luyện dự kiến 27/5/2018.

- Tham gia lớp tập huấn thu thập, kiểm tra, phê duyệt và báo cáo dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia theo tinh thần công văn số 370/SGDĐT-VP ngày 27/4/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang vào 7h30 ngày 04/5/2018 (Đ/c Đặng Ngọc, Long CNTT).

- Tổ chức chụp ảnh kỷ niệm cho HS 12 vào 7h00 ngày 29/5/2018. TP: BGH, CĐ, ĐTN, GVCN, GVBM 12; GV dạy và các đội tuyển: Văn hóa, KHKT, Thể thao.

- Tổ chức Lễ Trưởng thành cho HS khối 12 và Lễ Tổng kết năm học 2017 vào ngày 30/5/2018.

- Phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện công văn số 35/KH-SGDĐT ngày 26/4/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính-ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

C. CÁC HỘI NGHỊ CHÍNH TRONG THÁNG

1. Họp Hội đồng Sư phạm: 16h ngày 03/5/2018.

2. Tổ chức kiểm tra Học kì II cho khối 10,11: dự kiến 10,11/5/2018.

3. Thu nhận hồ sơ của HS đăng kí thi vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019: 21/5/2018.

4. Nộp hồ sơ dự thi THPT Quốc gia lên Sở GD&ĐT: 25/5/2018.

5. Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường: 14 giờ ngày 26/5/2018.

6. Tổ chức họp Cha mẹ học sinh khối 10,11: (Dự kiến ngày 27/5/2018).

7. Họp Hội đồng SP để lấy phiếu bầu TĐ-KT các cấp và Tổng kết năm học: 28/5/2018.

8. Lễ trưởng thành cho HS K12 và Lễ tổng kết năm học: Dự kiến 30/5/2018.

9. Tập trung Hội đồng sư phạm để Sở lấy ý kiến bổ nhiệm lại CBQL: Dự kiến ngày 28/5/2018.

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Nhà trường yêu cầu BCH Công đoàn, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chuyên môn, các CB, GV, NV nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, xin gặp Ban lãnh đạo trường để được giải đáp./.

Đăng bình luận