Trang chủ
Lịch công tác tuần
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1.  Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.  Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng - Mừng Xuân, hưởng ứng “Tết trồng cây” do địa phương phát động.

3.  Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình nội dung dạy học học kì II. Duy trì kỷ cương, nền nếp dạy và học, sỹ số học sinh trước và sau Tết Nguyên đán. Tiếp tục tăng cường các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

4. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng HSG văn hóa cấp tỉnh và Khoa học học – Kỹ thuật cấp quốc gia. Tập trung các nguồn lực để nâng cao số lượng và chất lượng giải.

5. Tập trung xây dựng đề thi thử THPT Quốc gia theo cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ. Các đề thi thử có chất lượng tốt được cộng điểm thi đua và đăng lên website trường.

6. Tổ chức các lớp ôn Chuyên đề và Lớp ôn Chất lượng cao cho học sinh khối 12.

7. Rà duyệt hồ sơ của học sinh khối 12 và làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp. Xây dựng dữ liệu thi THPT quốc gia năm 2017 (Đ/c Long CNTT và GVCN K12).

8. Triển khai và hoàn thiện các yêu cầu Công văn của Sở GD&ĐT và cấp trên.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác xây dựng Đảng

- Các chi bộ hoàn thành việc đăng ký những việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, đăng ký những vấn đề nổi cộm, bức xúc năm 2018, gửi bản đăng ký (bản in và bản mềm) cho đ/c Ngọc (HP) và đ/c Ngọc (Địa) để tổng hợp trước 10/2/2018. 

- Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Chương trình Tuyên giáo năm 2018.

- Xem xét kết nạp đảng viên mới của các chi bộ.

- Phổ biến Công văn số 236-BC/TU ngày 24/1/2018 của Thành ủy Bắc Giang về sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 12/1/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển Đảng viên đối với đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên các trường THPT, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020.

- Phổ biến Công văn số 548-CV/TU ngày 24/1/2018 của Thành ủy Bắc Giang về việc chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2018.

- Phổ biến Kế hoạch số 08-KH/BTC ngày 04/1/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy Bắc Giang về việc kiểm tra, giám sát công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém năm 2017; xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM năm 2018 theo tinh thần Công văn số 45-KH/TU ngày 24/1/2018 của Thành ủy Bắc Giang.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang năm 2018 theo tinh thần Công văn số 44-KH/TU ngày 24/1/2018 của Thành ủy Bắc Giang.

 - Phổ biến Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 25/1/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang về tăng cường lãnh đạo thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

- Phổ biến Công văn số 238-BC/TU ngày 24/1/2018 của Thành ủy Bắc Giang về Báo cáo công tác tháng 01 năm 2018.

2. Công tác chuyên môn

- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt Ngày bộ môn với nhiều hình thức phong phú: Dự giờ, thảo luận MT bài học, trao đổi cách dạy bài khó.

- Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan.

- Lộ trình công tác bồi dưỡng HSG văn hóa:

+ Giai đoạn 1: Ôn tập trên lớp đảm bảo kiến thức nền và chương trình. Ôn tập buổi chiều theo lớp, tăng cường các dạng bài tập củng cố kiến thức nền: thông hiểu, vận dụng thấp. Ôn tập nhóm vào buổi sáng, tăng cường các dạng bài tập vận dụng cao.

+ Giai đoạn 2: Tăng cường dạy và ôn luyện vào các chiều thứ 2,7 và sáng thứ 5. Giáo viên dạy đội tuyển soạn 06 đề thi tổng hợp tiệm cận với đề thi HSG cấp tỉnh của Sở (Đề thi, đáp án, kiểm tra, chấm chữa trả bài).

+ Giai đoạn 3: Học sinh đội tuyển nghỉ học buổi chiều để tập trung ôn luyện, sau khi thi xong sẽ bồi dưỡng lại. Học 01 tuần liền: 08 buổi chiều, sáng Chủ nhật.

+ GV dạy chính các đội tuyển HSG văn hóa sẽ được giảm giờ buổi sáng để tập trung vào việc nghiên cứu tài liệu.

+ Gửi hồ sơ thi HSG văn hóa cấp Tỉnh về Sở, trước 2/3/2018.

- Công tác nghiên cứu khoa học: Tiếp tục hoàn thiện dự án tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia vào tháng 3/2018 tại Nghệ An (BGH, Đ/c Đặng Thị Minh Thu).

- Tổ chức thi thử THPTQG lần 2 vào các ngày 23,24,26/2/2018 (có kế hoạch cụ thể).

-  Làm bài bồi dưỡng thường xuyên. Giấy thi TTCM lấy tại phòng đ/c Lực tuần từ 29/01 đến ngày 04/02.

- 14h ngày 03/2: Thi HSG cấp cơ sở đối với khối 10, 11 và Kiểm tra đội tuyển HSG lớp 12 bài số 3 (Có kế hoạch riêng).

- Triển khai giảng dạy lớp chuyên đề ôn thi TN và lớp ôn thi đại học CLC.

- Xây dựng đề thi THPT Quốc Gia 9 môn khối 12 theo cấu trúc, gửi vào hòm thư chuyendensl1617@gmail.com để đăng lên Website. Tính điểm thi đua cho GV tham gia gửi bài. Lưu ý đề phải có đáp án, đáp án để thành file riêng.

- Thực hiện các hoạt động CM khác: thanh tra, kiểm tra chung và chấm chung theo kế hoạch.

3. Hoạt động của Ban pháp chế trường học và Ban công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ban tư vấn hoạt động ngoài giờ lên lớp và GVCN phổ biến Luật ATGT đường bộ năm 2008 và Luật bảo vệ môi trường năm 2014 vào các giờ sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt lớp.

4. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Các lớp tiếp tục sửa chữa, khắc phục các tồn tại về cơ sở vật chất của học kỳ 1, hoàn thành vào trước 15/2/2018.

5.  Công tác Đoàn thể

- Hoạt động của Công đoàn: Phát động thi đua và tổ chức các hoạt tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn: Ngày thành lập Đảng 03/02, ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Hoạt động của Đoàn trường:

+ Tiếp tục duy trì rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh thông qua các giờ sinh hoạt chi đoàn và sinh hoạt dưới cờ.

+ Đoàn trường và chi đoàn CBGV tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nền nếp học sinh; xử lý nghiêm khắc một số học sinh tái phạm việc thực hiện nội quy nhà trường.

6. Công tác khác

- Tăng số lượng học sinh tham gia thi An toàn giao thông.

- GVCN các lớp hoàn thiện bảng tổng hợp xếp loại hạnh kiểm tháng 01/2018, gửi bản in và bản mềm cho đ/c Đặng Ngọc vào trước 16h ngày 03/2/2018.

- Tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 43/SGDĐT-CTTT ngày 15/1/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang về việc bảo đảm An toàn thực phẩm   Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018.

- Phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 03/KH-SGDĐT ngày 08/1/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về Cải cách hành chính ngành giáo dục và đào tạo năm 2018.

- Phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 07/KH-SGDĐT ngày 15/1/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang năm 2018.

- Phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 41/SGDĐT-KHTC ngày 12/1/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về hướng dẫn công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

-  Tiếp tục tổ chức triển khai các cuộc thi: Giao thông học đường, Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47,2018 (theo kế hoạch).

- Phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 66 và số 68/SGDĐT-CTTT ngày 22/1/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc tổ chức các môn thi Bóng bàn, Bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng năm học 2017-2018 (Đ/c Đặng Ngọc, Ngô Nguyệt).

- Phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 80/SGDĐT-VP ngày 26/1/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Phân công lịch trực Tết (Đ/c Đặng Ngọc).

C. CÁC HỘI NGHỊ CHÍNH TRONG THÁNG

1. Họp HĐ sư phạm: 14h ngày thứ Hai (29/01/2018).

2. Họp các Chi bộ: 16h30’ ngày thứ Bảy (03/02/2018).

3. Thi THPT QG lần 02: 23,24 và 26/02/2018 (Đ/c Ngọc chỉ đạo).

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Nhà trường yêu cầu BCH Công đoàn, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chuyên môn, các CB, GV, NV nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, xin gặp Ban lãnh đạo trường để được giải đáp./.

Đăng bình luận