Trang chủ
Đảng bộ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2018

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2018

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Năm 2017, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trên các mặt: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy; Thực hiện nề nếp, kỷ cương trong dạy và học; Giáo dục truyền thống; Công tác xây dựng Đảng; Xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả các hệ thống chính trị.

Một trong những kết quả nổi bật ở Đảng bộ trường THPT Ngô Sĩ Liên năm 2017 đó là việc: Nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; Tăng cường kỷ cương nền nếp dạy và học; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng với các tổ chức Đảng và đảng viên được quan tâm và thực hiện nghiêm túc; Phát huy vai trò của người đứng đầu; Tăng cường công tác NCKH trong đảng viên, giáo viên và học sinh.

Trong năm 2017, Đảng bộ nhà trường không nhận được đơn thư khiếu tố; các đảng viên đều thực hiện tốt quy định của Đảng. Có 2 chi bộ đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; 07 đảng viên xếp loại Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 54 đảng viên xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 đảng viên xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ được Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy xếp loại xuất sắc theo lĩnh vực. Tuy nhiên vẫn còn 01 đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018: Năm 2018 là năm triển khai mạnh mẽ thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Thứ nhất, Về công tác chính trị tư tưởng: Đảng ủy tiếp tục tổ chức các Nghị quyết Trung ương khóa XII; Đặc biệt triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai, Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên: Đảng ủy giới thiệu nhân sự và làm tốt công tác quy hoạch cấp ủy; Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng; Chỉ đạo các chi bộ xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ; Tăng cường kỷ cương và nề nếp trong dạy và học; Đăng ký và cam kết thực hiện tốt việc làm theo; Xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế chuyên môn.

Thứ ba, Về công tác kiểm tra, giám sát: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Tiến hành kiểm tra trực tiếp tại tổ chức đảng trực thuộc.

Thứ tư, Về công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể: Phát huy vai trò các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; đồng thuận, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường.

Đăng bình luận