Trang chủ
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÁC CUỘC HỌP CỦA NHÀ TRƯỜNG

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÁC CUỘC HỌP CỦA NHÀ TRƯỜNG

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÁC CUỘC HỌP CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Tháng 10

Lần 1:

Họp Hội đồng (14h00’ ngày 03/10/2016)

STT

Tổ chuyên môn

Nghỉ họp

Đi họp muộn

1

Toán – Tin

Không

Không

2

Lí – KTCN

Không

Không

3

Hóa – Sinh

Không

Không

4

Ngoại – Thể

Ngô Lan Hương (P), Hoàng Hữu Thành (P)

Không

5

Ngữ Văn

Kiều Phương (P)

Không

6

Xã hội

Phạm Thị Ngọc Hà (nghỉ CĐ)

Không

7

Văn phòng

Không

Không

8

TD-GDQP

Chu Thanh Nam (đi viện)

Không

 

 

Lần 2:

Họp Hội đồng (14h00’ ngày 24/10/2016)

STT

Tổ chuyên môn

Nghỉ họp

Đi họp muộn

1

Toán – Tin

Không

Không

2

Lí – KTCN

Không

Trịnh Thị Giang

3

Hóa – Sinh

Không

Không

4

Ngoại – Thể

Không

Ngô Lan Hương (P)

5

Ngữ Văn

Không

Không

6

Xã hội

Phạm Thị Ngọc Hà (nghỉ CĐ)

Không

7

Văn phòng

Vũ Kim Phượng (đi kho bạc)

Không

8

TD-GDQP

Chu Thanh Nam (P)

Không

 

2. Tháng 11

Họp Hội đồng (14h00’ ngày 31/10/2016)

STT

Tổ chuyên môn

Nghỉ họp

Đi họp muộn

1

Toán – Tin

Không

Không

2

Lí – KTCN

Không

Trịnh Thị Giang

3

Hóa – Sinh

Đào Văn Lợi (thi đấu), Nguyễn Thị Minh Thu (P)

Không

4

Ngoại – Thể

Không

Ngô Lan Hương (P)

5

Ngữ Văn

Không

Không

6

Xã hội

Phạm Thị Ngọc Hà (nghỉ CĐ)

Không

7

Văn phòng

Nguyễn Trí Hướng (đi công tác)

Không

8

TD-GDQP

Chu Thanh Nam (P)

Không

 

3. Tháng 12

Lần 1:

Họp Hội đồng (16h15’ ngày 23/11/2016)

STT

Tổ chuyên môn

Nghỉ họp

Đi họp muộn

1

Toán – Tin

Hà Văn Thắng (đi công tác)

Không

2

Lí – KTCN

Không

Trịnh Thị Giang

3

Hóa – Sinh

Không

Không

4

Ngoại – Thể

Không

Ngô Lan Hương (P)

5

Ngữ Văn

Không

Không

6

Xã hội

Phạm Thị Ngọc Hà (nghỉ CĐ), Đào Tuyết Nhung (đi công tác)

Không

7

Văn phòng

Nguyễn Trí Hướng (đi công tác)

Không

8

TD-GDQP

Chu Thanh Nam (P)

Không

Lần 2:

Họp Hội đồng (16h00’ ngày 02/12/2016)

STT

Tổ chuyên môn

Nghỉ họp

Đi họp muộn

1

Toán – Tin

Hà Văn Thắng (đi công tác)

Không

2

Lí – KTCN

Không

Trịnh Thị Giang

3

Hóa – Sinh

Không

Ngô Thanh Thảo

4

Ngoại – Thể

Trịnh Thủy Lưu, Nguyễn Thị Loan (đi công tác)

Ngô Lan Hương (P)

5

Ngữ Văn

Không

Không

6

Xã hội

Phạm Thị Ngọc Hà (nghỉ CĐ)

Không

7

Văn phòng

Nguyễn Trí Hướng (đi công tác)

Không

8

TD-GDQP

Thông (trọng tài)

Không

File đính kèm :

Đăng bình luận