Trang chủ
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Căn cứ các quy định hiện hành, Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019, công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. 
File đính kèm : Công khai NSNN năm 2019.pdf

Đăng bình luận