Trang chủ
Ban giám hiệu
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐẦU NĂM HỌC 2014 -2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐẦU NĂM HỌC 2014 -2015

 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8/2014
 1. Ổn định nề nếp Dạy và Học đầu năm
 • Phân lớp 10 theo các tiêu chí: điểm thi tuyển sinh, khối thi đại học, năng lực cá nhân.
 • Rà duyệt và xếp lại lớp chọn 11A10 và 11A1 theo hướng nâng cao chất lượng mũi nhọn.
 • Các khối lớp 11, 12 đã đại hội chi đoàn, bầu ra được các Ban chấp hành và Ban Lãnh đạo lớp; Đại hội Chi đoàn CB, GV.
 • Các tổ chuyên môn đã hoàn thiện xong Phân phối chương trình theo hướng sát với đổi mới kiểm tra, đánh giá và mang tính thực tế, tăng thời gian tự chọn ở các môn nâng cao.
 • Các tổ chuyên môn đã bước đầu thực hiện dự giờ vào ngày bộ môn.
 • Tình hình giờ truy bài: Cơ bản đi vào nề nếp, tuy nhiên một số lớp: việc tự quản của cán bộ lớp chưa tốt, học sinh còn chưa tập trung và đến lớp muộn; một số GVCN chưa thực sự quan tâm đến lớp và cách làm việc chưa khoa học, chưa tận tâm và nhiệt tình.
 • Tình hình đảm bảo trật tự ATGT: vẫn còn HS không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện; cá biệt còn có HS đi xe máy trên 50 cm3.
 • Việc thực hiện Vở luyện đề của HS: đã bước đầu đi vào nề nếp. Tuy nhiên vẫn còn một số HS chưa biết cách ghi vở; một số GV chưa nhắc nhở và sâu sát với công tác này; ra đề, bài tập còn quá nhiều hoặc quá khó thay vì ra đề theo hướng vừa sức, học gì thi nấy, có nhiều ý gợi mở.
 • Công tác nội vụ của một số lớp chưa tốt, trong lớp không có chậu nước rửa tay và khăn lau tay cho GV, giẻ lau bảng quá cũ, nát; không có hộp đựng phấn và giẻ lau dẫn đến mặt bàn giáo viên bẩn, ảnh hưởng đến việc giảng dạy của GV.
 • Việc tạo hứng thú cho HS trong các giờ học còn yếu, vẫn còn HS ngủ trong giờ, tính tương tác, hợp tác còn chưa cao. Tăng cường kiểm tra giữa giờ và cuối giờ, hạn chế cho điểm kém đầu giờ (vì như vậy không tạo hứng thú, gây áp lực không tốt cho HS, tạo điều kiện để HS gỡ điểm trong giờ học).

II. Công tác chuẩn bị CSVC phục vụ Dạy và Học

 • Lắp đặt 02 điều hòa. 02 bộ bàn ghế, 01 tủ thư viện trong phòng chờ GV nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dạy. Bồn hoa, cây cảnh, cảnh quan sư phạm được cải tạo; các khẩu hiệu về tuyên truyền được làm mới.
 • Bổ sung 02 tủ đựng đề thi và giấy thi cho tổ Giáo vụ để phục vụ công tác thi tháng, thi thử đại học.

Đăng bình luận