Trang chủ
Ban giám hiệu
BÁO CÁO KẾT QUẢ THI ĐẤU GIẢI HKPĐ CẤP TỈNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ THI ĐẤU GIẢI HKPĐ CẤP TỈNH

STT

HỌ VÀ TÊN

HS LỚP

MÔN THI

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

GHI CHÚ

1

Dương Thu Hiền

10A8

Bơi

Nhì

100m tự do

2

Đỗ Huy Hợp

11A10

Cờ vua

Nhất

 

3

Nguyễn Ngọc Trâm

10A8

Cờ vua

Nhì

 

4

Lê Thị Hương Giang

10A8

Cầu lông

Nhất

Đôi nữ

5

Hoàng Thúy Quỳnh

10A1

Cầu lông

Nhất

Đôi nữ

6

    Nguyễn Sĩ Hoàng Sơn

 

Cầu lông

Ba

Đôi nam

7

Lê Đức Hiêu

 

Cầu lông

Ba

Đôi nam

8

Lê Đức Hiêu

 

Cầu lông

Ba

Đôi nam, nữ

9

Hà My

11A10

Cầu lông

Ba

Đôi nam, nữ

10

Hoàng Thúy Quỳnh

10A1

Cầu lông

Ba

  Đơn nữ

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

File đính kèm : THÀNH TÍCH HKP-.doc

Đăng bình luận