Trang chủ
Ban giám hiệu
BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN NĂM HỌC 2020-2021

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN NĂM HỌC 2020-2021

1. Hiệu trưởng: LƯU VĂN XUÂN 

Họ và tên: LƯU VĂN XUÂN (20/07/1968)

Chức vụ: BÍ THƯ ĐẢNG ỦY- HIỆU TRƯỞNG

Trình độ chuyên môn: Vật Lý;

Học vị: Thạc sĩ khoa học Vật Lý;

Điện thoại: 0982.180.947

Email: lvxuan.c3nsl@bacgiang.edu.vn

2. Phó Hiệu trưởng

Họ và tên: LÊ VĂN LỰC; 19/6/1979;

Chức vụ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trình độ chuyên môn: Toán - Tin học;

Học vị: Thạc sĩ khoa học Toán;

ĐT: 0983196079; Email: lvluc.c3nsl@bacgiang.edu.vn

3. Phó HIệu Trưởng

Họ và tên: ĐẶNG THỊ MINH NGỌC; 28/10/1972;

Chức vụ: PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY- PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trình độ chuyên môn: Văn Học;

ĐT: 0988135229; Email: dtmngoc.c3nsl@bacgiang.edu.vn

File đính kèm :

Đăng bình luận